Show simple item record

Prediction of the fracture toughness temperature dependence

dc.contributor.advisorVálka, Liborcs
dc.contributor.authorVáclavík, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:26Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:26Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVÁCLAVÍK, M. Predikce teplotní závislosti lomové houževnatosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83477cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41687
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na predikci teplotní závislosti lomové houževnatosti prostřednictvím univerzální křivky lomové houževnatosti (též master křivky). Pro výpočet parametrů univerzální křivky lomové houževnatosti jsou využity výsledky měření lomové houževnatosti a tahových zkoušek konstrukční oceli P91. Teoretická část práce je založena na shrnutí podstatných informací z oblasti lomové mechaniky a tranzitního lomového chování ocelí, důležitých pro pochopení lomově-deformační odezvy materiálů v závislosti na podmínkách zatěžování. Experimentální část práce obsahuje výsledky praktických měření a analýz, které byly využity jednak pro určení parametrů univerzální křivky lomové houževnatosti, jednak pro hodnocení lomového chování a popis vlivu strukturních parametrů na toto chování v případě oceli P91.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the prediction of the fracture toughness temperature dependence through a universal curve of fracture toughness (also known as the master curve). To determine the parameters of the universal curve of fracture toughness, values acquired from the measurement results of fracture toughness and tensile tests of structural steel P91 are used. The theoretical part is based on a summary of the relevant information from the field of fracture mechanics and brittle-ductile fracture behavior of steels that are important for the understanding of fracture-strain response of materials depending on load conditions. The experimental part of the thesis contains the results from practical measurements and analyses, which were used for determining the parameters of a universal curve of fracture toughness as well as for the evaluation of fracture behavior and description of the impact of structural parameters on this behavior in case of steel P91.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUniverzální křivka lomové houževnatostics
dc.subjectmaster křivka lomové houževnatostics
dc.subjectlomová houževnatostcs
dc.subjectkřehký lomcs
dc.subjecthouževnatý lomcs
dc.subjectštěpný lomcs
dc.subjecttvárný lomcs
dc.subjecttranzitní lomové chovánícs
dc.subjectreferenční teplotacs
dc.subjectocel P91.cs
dc.subjectUniversal curve of fracture toughnessen
dc.subjectfracture toughness master curveen
dc.subjectfracture toughnessen
dc.subjectbrittle fractureen
dc.subjectductile fractureen
dc.subjectcleavage fractureen
dc.subjecttransition fracture behavioren
dc.subjectreference temperatureen
dc.subjectP91 steel.en
dc.titlePredikce teplotní závislosti lomové houževnatostics
dc.title.alternativePrediction of the fracture toughness temperature dependenceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-22-11:55:48cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83477en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:23:36en
sync.item.modts2019.05.19 08:55:12en
dc.contributor.refereePantělejev, Liborcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record