Show simple item record

Seniors and their Access to Sport Activities

dc.contributor.advisorKorvas, Pavelcs
dc.contributor.authorDvořáčková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:21:18Z
dc.date.available2018-10-21T17:21:18Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationDVOŘÁČKOVÁ, K. Senioři a jejich přístup k pravidelným pohybovým aktivitám [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other86170cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41740
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá účastí a přístupem seniorů na pravidelných pohybových aktivitách. V teoretické části se zaměřuje na danou problematiku zlepšení účasti neaktivních seniorů na pohybových aktivitách a vymezuje klíčová slova. V praktické části jsou na základě analýzy prostředí a anketního šetření zpracovány výsledky, je poukázáno na možné nedostatky této problematiky a je navrženo vlastní řešení. Práce se zaměřuje na seniory města Brna a jeho blízkého okolí, kteří jsou v praktické části rozděleni na dvě skupiny. Účastníci Pohybového studia pro seniory, fungujícího v rámci Univerzity třetího věku na Vysokém učení technickém v Brně, jsou porovnáni se stejným vzorkem seniorů z Brna a blízkého okolí.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the participation and access of seniors to the regular physical activities. The theoretical part is focused on the issue of improving the participation of inactive seniors in physical activities and also keywords are defined. The practical part presents the results of the questionnaire undertaken among seniors. There are certain shortcomings of this issue pointed out and some suggestions for possible solutions are presented. The thesis is focused on seniors in Brno and its surroundings. In the practical part these are divided into two groups. The participants of Exercise studio for seniors functioning at the University of the Third Age at Brno University of Technology are compared with the same sample of seniors from Brno and its surroundings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSeniorcs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjectUniverzita třetího věkucs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectpodmínkycs
dc.subjectSenioren
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectUniversity of the Third Ageen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectconditions.en
dc.titleSenioři a jejich přístup k pravidelným pohybovým aktivitámcs
dc.title.alternativeSeniors and their Access to Sport Activitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-25-08:37:53cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid86170en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:09:23en
sync.item.modts2020.03.30 13:12:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNováková, Svatavacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - zodpovězeno Mgr. Konečný: Je možné, na základě vámi zkoumaného vzorku, výsledky aplikovat obecně? - zodpovězeno doc. Korvas: Jaké jsou možné zdroje financování pro vaše návrhy? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record