Show simple item record

Verification of method of reconstruction of spatial distribution of refractive index by a holographic microscope

dc.contributor.advisorKolman, Pavelcs
dc.contributor.authorSchneider, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:31Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:31Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSCHNEIDER, M. Ověření metody rekonstrukce prostorového rozložení indexu lomu pomocí holografického mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other84057cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41769
dc.description.abstractAbstrakt Předmětem bakalářské práce je využití transmisního digitálního holografického mikroskopu pro rekonstrukci prostorového rozložení indexu lomu pozorovaného objektu. Při využití excentrické rotační dírkové clony jako zdroje světla dochází k osvětlování předmětu rovinnou vlnou skloněnou vůči optické ose. Pro různá natočení clony získáme průměty tohoto předmětu. Využitím metod používaných v tomografii jsme se pokusili zpětně rekonstruovat index lomu pozorovaného předmětu. Práce je věnována návrhu rotační dírkové clony. Konstrukčně bylo dořešeno osvětlení a uchycení dírkové clony a zařízení bylo sestrojeno a ověřena jeho funkčnost. Experimentální část práce se zabývá rekonstrukcí prostorového rozložení indexu lomu vybraného testovacího objektu.cs
dc.description.abstractAbstract The subject of the bachelor thesis is an application of transmission digital holographic microscope for verification of reconstruction of spatial distribution of the refractive index. Using eccentric pinhole as a light source is the object illuminated by a plane wave inclined to the optical axis. Different rotations of a pinhole gives us projections of the object. We have tried to reconstruct the refractive index using tomographic methods. This thesis contains design of a rotating pinhole aperture. The illumination and mounting was solved and a functionality was also proved. Experimental part deals with the reconstruction of refractive index of a tested object.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlíčová slova Holografická mikroskopiecs
dc.subjectfázová tomografiecs
dc.subjectkoherencí řízený holografický mikro-skopcs
dc.subjectrotační dírková clonacs
dc.subjectKeywords Holographic microscopyen
dc.subjectphase tomographyen
dc.subjectcoherence controlled holographic mi-croscopeen
dc.subjectrotating pinhole apertureen
dc.titleOvěření metody rekonstrukce prostorového rozložení indexu lomu pomocí holografického mikroskopucs
dc.title.alternativeVerification of method of reconstruction of spatial distribution of refractive index by a holographic microscopeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-25-14:35:15cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84057en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:48:57en
sync.item.modts2019.05.18 10:30:38en
dc.contributor.refereeAntoš, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record