Poslední příspěvky

 • Trigonometrický bod "Strom" (Ostrá Horka) - historie, součastnost 

  Pipková Rozkošná, Miroslava
  Moje bakalářská práce na téma trigonometrický bod - Strom se zabývá historií a současností tohoto bodu, měřickými pracemi, které na tomto bodě provedl J. Liesganig a pozdější kontrolní měření. V praktické části popisuji ...
 • Dokumentace budovy pro účely rekonstrukce 

  Koukal, Pavel
  Bakalářské práce se skládá ze dvou základních částí. První část porovnává historický vývoj budovy č.p. 15 v Herolticích. Porovnání proběhne na základě vytvořené dokumentace budovy pro účely rekonstrukce s dochovanou ...
 • Rodinný dům 

  Kolegar, Benjamin
  Předmětem bakalářské práce je projekt samostatně stojícího rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Hrušovanech u Brna. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení a s připojenou garáží. Navrženým materiálem pro nosné i nenosné ...
 • Sociální zázemí pro fotbalisty s bytovou jednotkou 

  Dostál, Lukáš
  Projekt sestává ze sociálního zázemí pro fotbalového hřiště. Jedná se o dvoupodlažní objekt, jehož nosný systém tvoří keramické tvárnice a keramobetonový strop. Stavba je zastřešena plochou pochůzí střechou a pultovou ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Želiar, Marek
  Cílem práce je popsat nástroje využívané při plánovaní projektu výstavby. Úvod práce se zaměřuje na všeobecné rozdělení druhů plánování projektu a popis jeho jednotlivých fází. Následující část se zabývá technikami plánování, ...
 • Rodinný dům 

  Kadubcová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem samostatně stojícího rodinného domu s projekční kanceláří. Dům se nachází na konkrétním pozemku katastrálního území města Brna, v Soběšicích v ulici Rozárka. Cílem práce bylo vytvoření ...
 • Sledování pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu 

  Lukesová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu. Sledovaný skalní blok se nachází před vstupem do Sloupsko-šošůvské jeskyně, v obci Sloup. Zaměření je provedeno z důvodu ...
 • Rodinný dům ve Vlachovicích 

  Strouhal, Lukáš
  Projekt řeší dokumentaci částečně podsklepeného rodinného domu v obci Vlachovice. Budova je umístěna na mírně svažitém terénu v proluce řady pozemků se stávajícími rodinnými domy. Dům má půdorysný tvar téměř čtverce se ...
 • Revize výškového bodového pole ve vybrané části města Brna 

  Gelieň, Marián
  Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá históriou a rozdelením výškového bodového pola v ČR, teoretický geometrickou niveláciou zo stredu zo zameraním najmä na metódu veľmi presnej nivelácie a výškovými korekciami. ...
 • Rodinný dům 

  Jarková, Táňa
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu na zcela rovinném pozemku ve městě Otrokovice. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu a svým vzhledem bude zapadat do stávající zástavby. ...
 • Novostavba rodinného domu se soukromou lékařskou ordinací 

  Dohnálek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu se soukromou lékařskou ordinací. Objekt je situován ve obci Křelov, nedaleko Olomouce. Jedná se o dvoupatrový rodinný dům atypického tvaru se dvěma pultovými střechami. ...
 • Rodinný dům s ordinací zubaře 

  Karásek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s ordinací zubaře ve městě Kuřim u Brna. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s vestavěnou garáží pro jeden automobil. Půdorys objektu je ve tvaru ...
 • Studium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcí 

  Rauchfussová, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá studiem vlastností progresivních tepelně izolačních termoreflexních fóliových izolací. V práci je popsán transportní mechanismus tepelné energie strukturou termoreflexních izolantů, jejich fyzikální ...
 • Rodinný dům 

  Sedláček, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v obci Čechočovice okresu Třebíč. Dům leží na parcele č. 1101/4 v katastrálním území Čechočovice. Pozemek je mírně sklonitý a jeho výměra je 1071,03 m2. Půdorys objektu je tvaru ...
 • Řadový dům, Brno - Líšeň 

  Trlica, Ondřej
  Bakalářská práce řeší projekt rodinného řadového domu v mírně svažitém terénu. Řadový dům je umístěn na pozemku parcelního čísla 1390/4 ve městě Brno, městská část Líšeň. Zastavěná plocha domu je 125,11 m2. Stavba má dvě ...
 • Možnosti využití siliky pro výrobu polymery modifikovaných malt 

  Heřmánek, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití pucolánově aktivních příměsí pro polymery modifikované malty. Sleduje vlastnosti modifikované malty s částečným nahrazením cementového pojiva pucolánově aktivními ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Dvořáčková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickými metodami a to destruktivními, semidestruktivními a nedestruktivními. Těmito metodami zjišťujeme vlastnosti a charakteristiku materiálu. V práci je provedeno diagnostické měření na ...
 • Posouzení VD Ostrov nad Oslavou při povodních 

  Holinka, Matouš
  Tato bakalářská práce se zabývá vodní nádrží Ostrov nad Oslavou a jejím posouzením s ohledem na průchod povodňové vlny. Vypracování probíhá podle požadavků TNV 75 2935. V prvních kapitolách se postupně věnujeme popisu a ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby administrativní budovy 

  Radmil, Aleš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby administrativní budovy a výrobního závodu v obci Bzenec-kolonie. Tato práce zahrnuje finanční, časová, technická a technologická hlediska ...
 • Aerace na čistírnách odpadních vod. 

  Ondráček, Martin
  Práce je zaměřena na problematiku aerace na ČOV. Je zpracován přehled postupů a technologií, zejména s ohledem na nové typy mobilních aeračních zařízení. Výsledky práce jsou aplikovány na konkrétní lokalitě.

Zobrazit další