Poslední příspěvky

 • Vyhodnocení leteckých snímků 

  Kofira, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotenie leteckých snímok za účelom tvorby polohopisného plánu v lokalite Brno – Líšeň. Vyhodnocovanie bolo uskutočnené v programe PhotoMod 4.3. Prvou fázou bola inicializácia projektu ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Lukeš, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu polohopisného a výškopisného plánu v Moravském krasu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu metodou tachymetrie s důrazem na zaměření krasových jevů v lokalitě. ...
 • Vlastnosti anaerobních čistírenských kalů malých producentů 

  Pospíšil, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dnešního čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti primárního kalu. Práce je zaměřena na přírodní způsoby čištění odpadních vod. Hlavní pozornost je věnována ...
 • Vzduchotechnika výstavního prostoru 

  Bače, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu výstavního prostoru. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v restauračním provozu 

  Doubalová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v azylovém domě. Teoretická část je zaměřena na téma Lapáky tuků, ve které se řeší např. jejich funkce, princip, výhody, konstrukce, instalace. ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Bernátek, Dominik
  Projekt bakalářské práce řeší návrh Galerie moderního umění v městské části Brno – Veveří na Kraví hoře. Stavba je situována na horní části svažitého pozemku. Koncepce Galerie má za cíl vytvořit flexibilně využitelný ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Beránek, Jan
  Bakalářská práce se věnuje plánování průběhu projektu výstavby a vysvětluje jeho základní pojmy, které s ním s jsou spojeny. V teoretické části se zabývá druhy plánů projektu a jejich získáním, časovým plánováním a nástroji ...
 • Úprava toku - využití revitalizačních prvků v korytě 

  Bareš, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení revitalizačních prvků do stávajícího vodního toku Jordán s cílem zaměřit se a zpracovat naměřené hodnoty vodního toku Jordán, který se nachází v katastrálním území Rožnov [742929] a ...
 • Dopravní obsluha Ústředního autobusového nádraží v Brně 

  Bartoň, Daniel
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou dopravnej obsluhy Ústredného autobusového nádražia Zvonařka v Brne a jeho napojením na prestupný uzol pred Hlavným nádražím v Brne. V prvej kapitole sa práca venuje sčítaniam ...
 • Analýza betonového potrubí s využitím lomově-mechanických modelů 

  Bejček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou potrubí z prostého betonu s ohledem na problematiku navrhování. V úvodní části je obecně popsáno betonové potrubí včetně požadavků stanovených normami. Dále jsou shrnuty metody výpočtu ...
 • Rodinný dům 

  Belatka, Martin
  Záměr bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Třebíč – Podklášteří, v ulici Kaštanová. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Dům je navržen jako dvoupodlažní dům, částečně podsklepený, s vestavěnou garáží a s ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku a jeho vyhodnocení 

  Beneš, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM - Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o vodách. Náplní bakalářské ...
 • Úprava autobusového nádraží v Moravské Třebové 

  Beneš, Petr
  Náplní bakalářské práce je úprava stávajícího autobusového nádraží včetně dnes neurčitých zpevněných ploch určených pro živelné parkování v jeho okolí. Práce obsahuje úpravy komunikací pro pěší provoz, které zvyšují jejich ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Moravské Budějovice - Šumná 

  Vlachová, Dominika
  Tato práce se zabývá možností zvýšení rychlosti pro traťový úsek Moravské Budějovice – Šumná. Zvýšení rychlosti je posuzováno se současnými geometrickými parametry koleje, a poté s navrhovanými změnami geometrických parametrů ...
 • Rodinný dům s motoservisem 

  Vlček, Jan
  Projekt zpracovává technickou dokumentaci samostatně stojícího rodinného domu s motoservisem v nově zastavovaném území. Stavba se nachází v obci Lysá nad Labem. Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený. V 1.NP je ...
 • Rodinný dům 

  Vlček, Petr
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržen jako nepodsklepená, dvoupodlažní rámová dřevostavba se sedlovou střechou a garáží se střechou pultovou, která je součástí objektu. Dispoziční řešení je ...
 • Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří 

  Večeřa, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s projekční kanceláří. Jde o novostavbu na parcele číslo 3052/58, která se nachází ve městě Bystřice nad Pernštejnem na Vysočině. Stavba je určená pro bydlení čtyřčlenné ...
 • Výrobní hala v Přízřenicích. Řešení technologické etapy zastřešení. 

  Veselá, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá stavebně-technologickým řešením zastřešení průmyslového objektu v Brně Přízřenicích. Popisuje řešení dvou různých typů zastřešení plochou střechou. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, návrh ...
 • Rodinný dům, Potštát 

  Vencel, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je architektonický návrh a konstrukční řešení rodinného domu ve městě Potštát na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v městské části Horní předměstí, v oblasti nově ...
 • Rodinný dům v Letovicích 

  Veverka, Jiří
  Práce je zaměřena na návrh novostavby rodinného domu, který se nachází v katastrálním území města Letovice. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený dům, který je navržený pro pětičlennou rodinu. Dům je samostatně stojící. ...

Zobrazit další