• Vliv tuhosti spojů na namáhání ocelových prutových konstrukcí 

  Šik, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu skutečného chování styčníků ocelových prutových konstrukcí. V úvodních kapitolách jsou popsány jednotlivé přístupy k modelování styčníků. První přístup je založen na algoritmech ...
 • RODINNY DOM SO SAUNOU V BRNE IVANOVICICH 

  Jaurys, Ivan
  Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie dvojpodlažného rodinného domu v Brne-Ivanoviciach. Jedná sa o samostatne stojaci dom s čiastočne podpivničeným suterénom a dvoma nadzemnými podlažiami. ...
 • Rodinný dům v Hrabové 

  Vinklerová, Martina
  V mé bakalářské práci jsem řešila návrh novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází na svažitém pozemku v okrajové části vesnice Hrabová. Objekt tvoří tvar T s jedním nadzemním ...
 • Účelová mapa hasičského cvičiště 

  Petrlík, Karel
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy hasičského cvičiště v katastrálním území Perknov na okraji města Havlíčkův Brod. Jedná se o zaměření budov, hřiště a ostatních důležitých prvků lokality včetně nové ...
 • Křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Styková křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci je rekonstruována na okružní křižovatku o čtyřech větvích. Cílem této rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce a dodržení architektonických zásad. ...
 • Činnost realitních kanceláří 

  Menšíková, Lucie
  Cílem práce je upozornit na nedostatečnou právní úpravu na současném realitním trhu nemovitostí, analyzovat problematiku ze strany klientů a porovnat výhody spjaté s obchodování s realitními kancelářemi. V teoretické části ...
 • Skautský dům 

  Došlík, Ondřej
  Bakalářská práce řeší studii a návrh novostavby skautského domu - volnočasového cen-tra s názvem K15 v Olomouci, městské části Nové sady. Budova bude stát na pozem-cích s parcelními čísly 408/1, 408/2, 408/3 a 112/7. ...
 • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

  Sadloňová, Silvia
  Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsem popsala geodetické programy, ve kterých se kontrola provádí s podrobnějším popisem funkcí na atributovou a topologickou kontrolu ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Vybíhalová, Michaela
  Cílem práce je využití teoretických znalostí při návrhu zařízení staveniště na konkrétní stavební objekt, aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby. Teoretická část popisuje funkci, členění a plánování zařízení ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Olomouci 

  Hanyášová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby osmipodlažního bytového domu v Olomouci. Stavba je navržena jako železobetonová monolitická. V této práci je především zpracován technologický ...
 • Sledování pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu 

  Geratová, Patrícia
  Obsahom tejto bakalárskej práce je sledovanie horizontálnych a vertikálnych pohybov skalného bloku „Hřebenáč“. Jeho monitorovanie je uskutočnené z dôvodu bezpečnosti návštevníkov, pretože tento skalný blok sa nachádza v ...
 • Bytový dům na ul. Musilova 

  Řezníčková, Lenka
  Studie „BYTOVÝ DŮM NA ULICI MUSILOVA“ zpracovává stavbu nové bytového domu s administrativní částí na ulici Musilova v Brně-Husovicích. V rámci bakalářské práce byla rozpracována část s funkcí bytovou. Stavba se snaží ...
 • Přístup na nástupiště pro osoby na vozíku pro invalidy 

  Šafář, Zdeněk
  Práce se zabývá posouzením bezbariérového prostředí na železničních stanicích a zastávkách. Bylo vybráno několik typově odlišných stanic, které jsou ve staničním řádu označeny jako přístupné pro osoby s omezenou schopností ...
 • Stavebně technologická etapa nosné konstrukce bytového domu 

  Kovárňa, Aleš
  Má bakalářská práce se zabývá etapou nosné konstrukce bytového domu v Olomouci. Práce je více zaměřena na stropní konstrukci z dutinových panelů PZD. Dále obsahuje technickou zprávu, technickou zprávu zařízení staveniště, ...
 • Možnosti zateplení rodinného domu a jeho ekonomická návratnost 

  Kutra, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh řešení zateplení rodinného domu a cenová analýza. V teoretické části se budu zabývat problematikou cen, nákladů, kalkulací, financováním a stavebními materiály, které přinesou úsporu ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Zacpal, Jan
  Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. Teoretická část je zaměřena na základní rozdělení rizik, následně na management rizik a jejich řízení. Praktická část řeší identifikaci a analýzu rizik spojenou s návrhem ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Kuba, Jonáš
  Návrh se zabývá výrobní halou dámské konfekce značky Manifesto. Budova se nachází na jednom z brněnských brownfield, který skýtá pěkné pohledy na město. Objekt leží podél hlavní komunikace Rokytova, kde se nachází zastávka ...
 • Dřevěná konstrukce lávky 

  Kamrádová, Michaela
  Náplní bakalářské práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty u Frýdku-Místku. Rozpětí nosné konstrukce je 17,5m, šířka je 2,1m. Lávka je konstrukčně řešena jako prostorová prutová soustava ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické výstavby 

  Sobola, Martin
  Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické výstavby. V práci je přiblížena problematika nízkoenergetické výstavby, její charakteristika, rozdělení, materiálové možnosti, metodika hodnocení ...
 • Obnova staré pošty Rousínov 

  Hradilová, Daniela
  Projekt Obnova staré pošty Rousínov se nachází v centru města Rousínov na Sušilově náměstí, asi 20 km východně od Brna. Novou náplní je přechodné ubytování specifického typu hostel. V rámci projektu je řešen jednak stávající ...