• Rodinný dům s realitní kanceláří 

  Juřena, Jan
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s podnikatelskou činností ve městě Hodonín. Dům má dvě nadzemní podlaží a částečné podsklepení. Objekt má bytovou jednotku pro 5 osob a funkčně oddělenou provozovnu realitní ...
 • Rodinný dům v Malinove 

  Kašuba, Patrik
  Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k zhotoveniu novostavby rodinného domu v obci Malinovo. Rodinný dom je samostatne stojaci, ktorý sa nachádza na území novobudovaného komplexu Tri vody ...
 • Vliv příčných dnových prvků na tlumení energie proudu ve vývaru 

  Knoflíček, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá porovnáním míry disipované kinetické energie proudu ve vývarech různých příčných průřezů, doplněných příčnými dnovými prvky na základě modelového výzkumu. Účel práce vyplývá z požadavku rekonstruovat ...
 • Rodinný dům s minipivovarem v Radějově 

  Hudeček, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s minipivovarem v Radějově. Objekt je podsklepený a má 2 podzemní podlaží a 2 nadzemní s plochou střechou. Je osazený do svažitého terénu. V objektu se nachází provozovna ...
 • Úprava toku - využití revitalizačních prvků v korytě 

  Bareš, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení revitalizačních prvků do stávajícího vodního toku Jordán s cílem zaměřit se a zpracovat naměřené hodnoty vodního toku Jordán, který se nachází v katastrálním území Rožnov [742929] a ...
 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Mikócziová, Martina
  Predmetom bakalárskej práce je konverzia obilného sila v Zlíne, ktoré leží na západnom okraji baťovského areálu, za hranicou Mestskej pamiatkovej zóny. Pozdĺž južnej strany pozemku vedie železničná trať č.331 Otrokovice-Vizovice ...
 • Nízkoenergetický samostatně stojící rodinný dům 

  Dokulil, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického samostatně stojícího rodinného domu v Račerovicích. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný ...
 • Stavebně technologická etapa zajištění stavební jámy a založení skeletového objektu 

  Šmeidler, Jakub
  Bakalářská práce řeší realizace zajištění stavební jámy a založení železobetonového skeletového objektu ve Zlíně. Budova je založena na hlubinných pilotách s nízkopotenciálním získáváním tepla a chladu. Tento stavebně ...
 • Rodinný dům ve Zruči nad Sázavou 

  Dvořák, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou rodinného domu ve Zruči nad Sázavou. V rodinném domě je řešena projekční kancelář pro majitele domu s parkovacím stáním. Výškové uspořádání je přizpůsobené niveletě pozemku, objekt ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Prostředník, Tomáš
  Teoretická část se zabývá stavebním trhem. Především se zaměřuje na účastníky stavebního trhu, vztahy mezi těmito účastníky a různé finanční zdroje. Dále se věnuje druhům stavebních zakázek podle různých kritérií. Praktická ...
 • Dům s podnikatelským zázemím 

  Havranová, Veronika
  Předmětem této bakalářské práce je návrh dvoupodlažního rodinného domu s podnikatelským zázemím ve Dvoře Králové nad Labem. Návrh je zpracován na úrovni projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Rodinný dům ...
 • Rodinný dům 

  Belatka, Martin
  Záměr bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Třebíč – Podklášteří, v ulici Kaštanová. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Dům je navržen jako dvoupodlažní dům, částečně podsklepený, s vestavěnou garáží a s ...
 • Objekt pro gumárenskou výrobu v Odrách 

  Dohnal, Filip
  Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce haly pro průmyslovou výrobu v Odrách. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 48 x 56 m, se sedlovou střechou o mírném sklonu a výškou hřebene 10,6 m. Objekt je dvoulodní, ...
 • Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Galantě v části Kolónia 

  Varjú, Marián
  Bakalářská práce „Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Galanta v části Kolónia“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený ...
 • Řešení a uspořádání vertikálních kořenových filtrů 

  Roupec, Ladislav
  Práce se zabývá inovativním technickým řešením vertikálních skrápěných filtračních systémů, řazených do kategorie přírodní způsoby čištění vod. Samotné vertikální filtry pro kořenové čistírny zažívají v současné době rozmach ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale 

  Bardonová, Hedvika
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a výtokovými armaturami, zejména armaturami se samočinným uzavíráním. Výpočtová ...
 • Financování bytové potřeby 

  Štindl, Petr
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu a historii bydlení, nástroje na podporu bytové politiky, současné trendy a systém financování bytové potřeby v České republice. Cílem práce je vlastní řešení projektu ...
 • Stavebně technický průzkum budovy gymnázia 

  Houška, Radek
  Tato bakalářská práce pojednává především o stavebně technickém průzkumu gymnázia v Brně – Řečkovicích. Diagnostický průzkum slouží jako podklady pro zpracování technické dokumentace rekonstrukce a nástavby nového podlaží ...
 • Problematika katalogových domů 

  Petrovičová, Lucia
  Předmětem této bakalářské práce je problematika katalogových domů. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou definovány jednotlivé termíny: rozpočty, ceny a náklady. Praktická část obsahuje ...
 • Návrh obytné zóny v obci Pustiměř 

  Drnovský, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Pustiměř. Na poli jsou navrženy nové pozemní komunikace, rozvrženy stavební parcely a také vyřešena statická doprava. V rámci práce byly navrženy tři varianty, jedna byla ...