Now showing items 1-20 of 641

 • Rodinný dům s veterinární ordinací 

  Javůrek, Martin
  Předmětem bakalářské práce je novostavba samostatně stojícího, dvoupodlažního, nepodsklepeného, rodinného domu s provozovnou - s veterinární ordinací. K hlavní dvoupodlažní obytné části objektu, určené pro čtyřčlennou ...
 • Rodinný dům s polyfunkcí 

  Melo, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou rodinného domu s polyfunkciou, určenéko k bývaniu. Dom sa nachádza Nitrianskom kraji, v meste Nitra- mestská časť Čermáň. Katastrálne územie Nitra. Objekt je ...
 • Návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě 

  Jurek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobováním vodou v bytovém domě. Teoretická část práce řeší zpětné využívání splaškových odpadních vod. Technická část práce řeší vnitřní rozvody ...
 • Obytné celky z přírodních materiálů 

  Lontrasová, Michaela
  Cílem této bakalářské práce je stanovení nákladů na výstavbu rodinného domu srubového ve srovnání s dřevostavbou. První část práce se věnuje přírodním stavebním materiálům. Jejich vlastnostmi, použitím a porovnáním s ...
 • Nízkoenergetická výstavba v ČR a zahraničí 

  Matuš, Martin
  Bakalářská práce má z úkol zjistit aktuální trendy ve výstavbě nízkoenergetických budov v České republice a zahraničí. Zároveň definovat základní pojmy nízkoenergetické výstavby, technické vlastnosti těchto objektů, způsoby ...
 • Rodinný dům 

  Jarková, Táňa
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu na zcela rovinném pozemku ve městě Otrokovice. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu a svým vzhledem bude zapadat do stávající zástavby. ...
 • Rodinný dům s prodejnou 

  Mecko, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu s predajňou cyklo súčiastok a servisom bicyklov v katastrálnom území obce Česká v zástavbe rodinných domov. Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, tvorený prvým a ...
 • Vytápění domu s pečovatelskou službou 

  Michalíčková, Iveta
  Tématem této bakalářské práce je v teoretické části problematika plynových kondenzačních kotlů. Ve výpočtové části je řešeno zpracování projektu pro vytápění domu s pečovatelskou službou. Objekt situovaný v Chotěboři je ...
 • Most přes řeku Moravu 

  Menšík, Martin
  Práce se zabývá návrhem nové mostní konstrukce na místě stávajícího mostu na silnici II/312 v obci Vlaské přes řeku Moravu. Hlavní náplní je statický výpočet nosné kontrukce o jednom poli. Byly vypracovány tři studie, z ...
 • Vytápění školicího centra 

  Matoulková, Jana
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění školicího centra ve Velkém Meziříčí. Jako zdroj tepla byl navržen plynový kondenzační kotel, který pokrývá požadavky na otopný systém a ohřívač vzduchotechnické jednotky s ...
 • Realizace spodní stavby sportovně relaxačního centra 

  Malina, Marcel
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt novostavby sportovně relaxačního centra v Holešově. Projekt obsahuje technologický předpis pro zemní a základové práce, návrh strojní sestavy, časový plán, kontrolní ...
 • Rodinný dům s prodejnou zvířat a chovatelských potřeb 

  Mašová, Nikola
  Předmětem bakalářské práce je novostavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu s přilehlou garáží a bezbariérovou provozovnou v místě Brno – Sadová. Každý z objektů je zastřešen plochou ...
 • Rodinný dům s dílnou 

  Janda, Lukáš
  Abstrakt v českém jazyce Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s dílnou v obci Lhotky u Malotic. Objekt pro bydlení sloužící k bydlení čtyř až šesti členné rodiny je nepodsklepený s jedním nadzemním ...
 • Předpjatý silniční most v obci Staré Město 

  Juříček, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu převádějící pozemní komunikaci přes řeku Krupou ve Starém Městě.Jedná se o most o jednom poli a rozpětí 14,995 metrů.Pro další výpočet byla vybrána dodatečně ...
 • Penzion Repechy 

  Janík, Tobiáš
  Bakalářská práce navazuje na projekt vytvořený v třetím ročníku bakalářského studia. Jedná se o rekonstrukci bývalého venkovského stavení, nejspíše z počátku 20. století. Pozemek se nachází v obci Repechy, která je součástí ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Vrána, Adam
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG32. Tématem práce je Galerie ...
 • Bydlení s prvky romské kultury 

  Vyhlídalová, Lucie
  Projekt bydlení s prvky romské kultury se nachází v Brně, městské části Maloměřice. Jedná se o nízkopodlažní řadovou zástavbu, která je řešena jako sociální bydlení. Návrh vychází z mentality romského etnika a jejich ...
 • RODINNÝ DŮM VE ŠTÍTINĚ 

  Vlčková, Bára
  Tato bakalářská práce je projekt dvoupodlažního podsklepeného rodinného domu ve Štítině. Dům je zděný a je navržen pro bydlení čtyřčlenné rodiny. V suterénu se nachází společenská místnost, sklad potravin, sušárna, WC, ...
 • Možnosti financování činností stavebního podniku 

  Veselý, Daniel
  Tato práce shrnuje možnosti, které se nabízejí při financování podnikových činností. Teoretická část rozebírá jednotlivé zdroje financí, faktory ovlivňující financování, uvádí informace, které lze získat z finanční analýzy ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Vybíhalová, Michaela
  Cílem práce je využití teoretických znalostí při návrhu zařízení staveniště na konkrétní stavební objekt, aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby. Teoretická část popisuje funkci, členění a plánování zařízení ...