Now showing items 1-20 of 637

 • Návrh obytné zóny v obci Pustiměř 

  Drnovský, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Pustiměř. Na poli jsou navrženy nové pozemní komunikace, rozvrženy stavební parcely a také vyřešena statická doprava. V rámci práce byly navrženy tři varianty, jedna byla ...
 • Možnosti zateplení rodinného domu a jeho ekonomická návratnost 

  Kutra, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh řešení zateplení rodinného domu a cenová analýza. V teoretické části se budu zabývat problematikou cen, nákladů, kalkulací, financováním a stavebními materiály, které přinesou úsporu ...
 • Rodinný dům ve Frýdlantě nad Ostravicí 

  Hrdinová, Andrea
  Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Jejím cílem je vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Novostavba rodinného domu je určena pro 4 až 6 člennou rodinu pro celoroční ...
 • Penzion Repechy 

  Kavková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá obnovou a dostavbou selského stavení v Repechách na Drahanské vrchovině. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce, která by splňovala požadavky pro nové funkční ...
 • Rodinný dům 

  Kliment, Daniel
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím v Branticích. Dům bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Hlavní vstup do objektu je ze severní ...
 • RODINNY DOM SO SAUNOU V BRNE IVANOVICICH 

  Jaurys, Ivan
  Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie dvojpodlažného rodinného domu v Brne-Ivanoviciach. Jedná sa o samostatne stojaci dom s čiastočne podpivničeným suterénom a dvoma nadzemnými podlažiami. ...
 • Objekt pro gumárenskou výrobu v Odrách 

  Dohnal, Filip
  Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce haly pro průmyslovou výrobu v Odrách. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 48 x 56 m, se sedlovou střechou o mírném sklonu a výškou hřebene 10,6 m. Objekt je dvoulodní, ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické výstavby 

  Sobola, Martin
  Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické výstavby. V práci je přiblížena problematika nízkoenergetické výstavby, její charakteristika, rozdělení, materiálové možnosti, metodika hodnocení ...
 • Rodinný dům 

  Körner, Daniel
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jednogeneračního rodinného domu. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku ve městě Jindřichův ...
 • Sanace teplovodní a horkovodní sítě 

  Skůpová, Jana
  Abstrakt: Předmětem úvodní části této práce je vytvoření základního přehledu o vodních tepelných sítích. Jedná se o seznámení s provozními parametry sítě, používanými materiály potrubí, objekty a armaturami a možnostmi ...
 • Analýza socio-ekonomických efektů výstavby dopravní infrastruktury 

  Veselá, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu socio-ekonomických efektů výstavby dopravní infrastruktury. Cílem studie je analyzovat, která z proměnných vstupních veličin má největší vliv na ekonomickou efektivnost veřejně ...
 • Analýza a návrh sanace krovu kostela 

  Múčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením statického modelu historického krovu daného kostela. Cíle práce byly provedení statické analýzy krovu, který prodělal řadu stavebních zásahů ovlivňujících tuhost, návrh sanace a ...
 • Sledování pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu 

  Geratová, Patrícia
  Obsahom tejto bakalárskej práce je sledovanie horizontálnych a vertikálnych pohybov skalného bloku „Hřebenáč“. Jeho monitorovanie je uskutočnené z dôvodu bezpečnosti návštevníkov, pretože tento skalný blok sa nachádza v ...
 • Novostavba rodinného domu ve Velkých Němčicích 

  Muwafak, Ali
  Předmětem této bakalářské práce je návrh projektové dokumentace rodinného domu se zastavěným dvojgaráží na konkrétním pozemku ve Velkých Němčicích. Cílem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Vrána, Adam
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG32. Tématem práce je Galerie ...
 • Rodinný dům s provozovnou Odry 

  Uherek, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu s provozovnou. Provozovna je navržena jako projekční kancelář. Rodinný dům je situován na mírně svažitém terénu ve městě Odry. Rodinný dům ...
 • Nosná ocelová konstrukce velodromu 

  Dušek, Ivo
  Návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly pro dráhovou cyklistiku. Posouzení hlavních nosných prvků. Řešení vybraných spojů. Vypracování výrobních výkresů vybraných dílců.
 • Realizace hrubé vrchní stavby administrativní budovy Multifen 

  Pevný, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je popis stavebně – technologické etapy hrubé vrchní stavby administrativní budovy firmy MULTIFEN s.r.o. Obsahem je zpracování technologických předpisů pro zdění a monolitické konstrukce. Jakost ...
 • Vliv nanovláken na cementové kompozity v čerstvém i ztvrdlém stavu 

  Lisztwanová, Ewa
  Bakalářská práce je zaměřena na studium použití různých druhů nanovláken v kompozitech se silikátovou matricí a jejich vlivem na základní parametry a mikrostrukturu. V práci jsou také experimentálně ověřeny množnosti ...
 • Turistická chata pod Kozlenou 

  Lukeš, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh Horské chaty pod Kozlenou v obci Staré Hamry. Objekt je umístěn na svažité parcele nacházející se pod travnatým hřebenem v turisticky atraktivní oblasti Moravskoslezských Beskyd. Řešený ...