Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple 

    Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2012-05-02)
    Tato práce představuje možnosti, které nabízí software Maple při řešení ekonomického modelu pomocí diferenciálních rovnic. Článek se zabývá modelem, který vyjadřuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti a který ...