Show simple item record

Object tracking in video sequences

dc.contributor.advisorČíka, Petrcs
dc.contributor.authorLibiš, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:55:47Z
dc.date.available2018-10-21T16:55:47Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationLIBIŠ, Z. Sledování objektu ve videosekvencích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39944cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4199
dc.description.abstractPráce se zabývá sledováním objektu ve video sekvenci. Zaměřuje se na studium pohybu jednoho objektu uvnitř jinak statické scény. Pohyb je určen směrem a rychlostí. Pro jejich určení jsou v rámci práce vytvořeny 3 operátory do prostředí RapidMiner. Operátor AccumulativeDifferenceImage zachycuje trajektorii pohybu scénou pomocí techniky kumulovaného rozdílového snímku. Operátor OpticalFlow je navržen pro popis typu pohybu a nalezení míry změny polohy. Pro určení rychlosti slouží operátor SpeedMeasuring, který na základě vstupních binárních masek vypočítá rychlost objektu v m/s. V teoretické části práce jsou popsány typy segmentačních technik, základní druhy vyhledávacích algoritmů, vlastnosti video sekvencí a problematika záznamu pohybu scény. V praktické části jsou vysvětleny implementace jednotlivých operátorů, popsány testovací video sekvence a zobrazeny výsledky jejich testů pro jednotlivé operátory.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with object tracking in video sequence. It focuses on studying of one object´s motion in static background. Motion is defined by its direction and its speed. It was created 3 operators in RapidMiner to determine it. The operator called AccumulativeDifferenceImage searches a trajectory of motion by technique of accumulative difference image. Operator called OpticalFlow is created to describe type of motion and to find size of location´s transition. The operator called SpeedMeasuing is used for determining of speed, it calculates speed of object by using input´s binary masks in meters by second. In theoretical part of thesis are described the types of segmentation´s methods, basic types of block matching algorithms, attributes of video sequences and problem of recording of motions. In practical part are described implementations of every operator, the testing video sequences and showed results of tests for every operator.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVideo sekvencecs
dc.subjectpohyb objektucs
dc.subjectsegmentace obrazucs
dc.subjectměření rychlostics
dc.subjectkumulovaný rozdílový snímek.cs
dc.subjectVideo sequenceen
dc.subjectobject´s motionen
dc.subjectsegmentation of pictureen
dc.subjectspeed measuringen
dc.subjectaccumulative difference image.en
dc.titleSledování objektu ve videosekvencíchcs
dc.title.alternativeObject tracking in video sequencesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:22cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39944en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:37:33en
sync.item.modts2019.05.18 05:08:43en
dc.contributor.refereeZukal, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record