Show simple item record

Ground retaining structure for cut & cover metro station in Qatar

dc.contributor.advisorUhrin, Michalcs
dc.contributor.authorKočičková, Veronikacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:01:47Z
dc.date.available2020-03-11T08:01:47Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOČIČKOVÁ, V. Pažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Kataru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other87692cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42044
dc.description.abstractCílem této práce je zhodnocení geologických poměrů a trvanlivosti hloubené stanice metra v Kataru. Dále se práce zabývá postupem výstavby a výpočtem vybraných prvků konstrukce. Geologické poměry byly vyhodnoceny na základě rozsáhlého geotechnického průzkumu, který byl v místě stavby proveden. Tento průzkum také poskytl nezbytné informace pro návrh trvanlivosti konstrukce. Po vyhodnocení základových poměrů bylo možné zvolit vhodný systém pažících stěn a systém rozepření a dále pokračovat s plánem postupu výstavby. Pro výpočet byla vybrána podzemní stěna a rozpěra ve střední úrovni stavby. U stěny bylo největší namáhání způsobeno ohybovými momenty o značné velikosti, proto byla stěna navržena na obálku těchto momentů získanou z programu Plaxis. Při návrhu rozpěry bylo nutné uvažovat interakci ohybových momentů a normálových sil. Pro oba tyto prvky byla navržena výztuž větších průměrů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to assess the geological conditions and durability of the cut and cover metro station in Qatar. Furthermore, the thesis deals with the construction sequence and structural checks of selected elements of the structure. The geological conditions were evaluated on the basis of an extensive geotechnical investigation that was conducted at the construction site. This research also gave necessary information for durability design. After the assessment of the ground conditions in the thesis, it was possible to choose suitable retaining walls and lateral support system and continue with a plan of construction sequence. A diaphragm wall and mezzanine level prop were chosen for the structural check. In case of the wall, the main load was caused by bending moments of a big significance, therefore the wall was designed to the envelope of these moments obtained from software Plaxis. Furthermore, it was necessary to consider the interaction of bending moments and normal forces for the design of the prop. For both elements, reinforcement of bigger diameters was designed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectopěrné stěnycs
dc.subjectpodzemní stěnacs
dc.subjecttrvanlivostcs
dc.subjectretaining wallsen
dc.subjectdiaphragm wallen
dc.subjectdurabilityen
dc.titlePažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Katarucs
dc.title.alternativeGround retaining structure for cut & cover metro station in Qataren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-07-14-09:41:52cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid87692en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:06:05en
sync.item.modts2020.03.31 09:55:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeRačanský, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record