Show simple item record

Analysis of MANET Routing Protocols OLSR and AODV in OPNET Modeler Simulation Environment

dc.contributor.advisorHošek, Jiřícs
dc.contributor.authorMachata, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:15Z
dc.date.available2019-05-17T03:26:15Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMACHATA, T. Analýza modelů směrovacích protokolů OLSR a AODV pro MANET sítě v prostředí OPNET Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39949cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4210
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou MANET sítí a je zaměřena zejména na procesy směrování. Největší pozornost je věnována směrovacím protokolům AODV a OLSR. Tyto protokoly jsou zde podrobně popsány. Cílem této práce je vytvoření simulačního modelu MANET sítě v prostředí OPNET Modeler. V tomto modelu je nakonfigurován AODV protokol a za účelem dosažení lepších charakteristik síťového provozu je provedena optimalizace parametrů směrovacího protokolu. Dále je v tomto prostředí prostudován a rozšířen procesní model AODV protokolu o nový typ zprávy, který umožňuje přenášet aktuální přenosovou rychlost síťového rozhraní MANET stanice. Aktuální přenosová rychlost jednotlivých stanic je vyčtena ze statistik. Každá stanice v pravidelných intervalech posílá novou zprávu sousedním uzlům. Uzel po přijetí nové zprávy uloží informace do souboru.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with MANET networks and it focuses on the routing process. Most attention is paid to the routing protocols AODV and OLSR. These protocols are described in the detail. The aim of the thesis is to create a simulation model of MANET network in OPNET Modeler environment. In this model the AODV protocol is configured. In order to achieve improved characteristics of the network traffic the routing protocol parameters are optimized. Furthermore the process model of AODV protocol in this environment is studied and extended by a new type of message, which allows a transfer of current transmission speed of MANET station network interface. Current transmission rate of stations is retrieved from the statistics. Every station periodically sends a message to neighboring nodes. The node stores the information into the file when a new message arrives.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAd-hoc sítěcs
dc.subjectAODVcs
dc.subjectMANETcs
dc.subjectOLSRcs
dc.subjectOPNET Modelercs
dc.subjectsměrovací protokolcs
dc.subjectAd-hoc Networksen
dc.subjectAODVen
dc.subjectMANETen
dc.subjectOLSRen
dc.subjectOPNET Modeleren
dc.subjectrouting protocolen
dc.titleAnalýza modelů směrovacích protokolů OLSR a AODV pro MANET sítě v prostředí OPNET Modelercs
dc.title.alternativeAnalysis of MANET Routing Protocols OLSR and AODV in OPNET Modeler Simulation Environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:31cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39949en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:29:39en
sync.item.modts2020.04.01 03:12:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRůčka, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Müller (člen) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceCo v simulačním prostředí OPNET Modeler znamená pojem přerušení, jak je identifikováno a k čemu se používá? Proč byla v kapitole 6.4 pro simulaci nastavena rychlost pohybu mobilního uzlu v rozmezí 0-10 m/s. Jaký reálný pohyb měla tato rychlost simulovat? Jak bylo ve výsledcích simulací prezentovaných v kapitole 6.8 zajištěno, že u porovnávaných scénářů protokolu AODV je možné přímo srovnávat a hodnotit neměřené hodnoty, když byl v nastavení mobilních uzlů nastaven náhodný pohyb? Byl při každém spuštění simulace tento pohyb opravdu náhodný?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record