Show simple item record

Measuring unit of electric power quality

dc.contributor.advisorMlýnek, Petrcs
dc.contributor.authorTeplan, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:23Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:23Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationTEPLAN, M. Měřicí jednotka kvality elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other34108cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4213
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje parametry elektrické energie se zaměřením na nízkonapěťové charakteristiky a jejich měření s ohledem na parametry požadované normami. Dále se jedna kapitole zaobírá monitorováním kvality elektrické energie. Zmiňuje se zde organizace měření, výpočet kvality elektrické energie a sběr dát pro jej výpočet. Pro ilustraci je zmíněn a popsán jeden příklad distribuovaného systému monitorování z praxe. Druhá část práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro měření kvality elektrické energie, konkrétně měřením napěťových charakteristik. Popisuje výběr zvoleného řešení, hardwarovou část a obslužný program MCU. Na zobrazení naměřených dát bol vytvořený programový nástroj v programovacím jazyku Java. Aplikace umožňuje vizualizaci měřeného průběhu napětí elektrické nízkonapěťové rozvodné sítě s jednofázovým napětím efektivní hodnotou 230V.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the parameters of electrical energy with a focus on low voltage characteristics and their measurement with respect to the parameters required by standards. In addition, one chapter deals with monitoring of the quality electric energy. Measurement organizations, calculation of power quality and the data collection for its calculation is referred here. For the illustration, the example of a distributed monitoring system from practice is described. The second part deals with the design and implementation of a module for measuring power quality , namely by measuring the voltage characteristics. It describes the selection of the chosen solution, hardware part and firmware for the MCU. To display the measured data, application was created by the Java programming language. The application allows the visualization of the voltage measured Low voltage grid with single phase voltage RMS value 230.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectmonitorovánícs
dc.subjectČSN EN 50160cs
dc.subjectparametry kvalitycs
dc.subjectměřící modulcs
dc.subjectRS232cs
dc.subjectA/D převodcs
dc.subjectJava aplikacecs
dc.subjectelectrical energyen
dc.subjectqualityen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectČSN EN 50160en
dc.subjectquality parametersen
dc.subjectmeasuring moduleen
dc.subjectRS232en
dc.subjectA/D conversionen
dc.subjectJava applicationen
dc.titleMěřicí jednotka kvality elektrické energiecs
dc.title.alternativeMeasuring unit of electric power qualityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:06cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34108en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:37:34en
sync.item.modts2019.05.18 06:25:37en
dc.contributor.refereeMrákava, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record