Show simple item record

Reinforced concrete structure

dc.contributor.advisorŠulák, Pavelcs
dc.contributor.authorVaněčková, Adélacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:08:52Z
dc.date.available2020-03-11T08:08:52Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVANĚČKOVÁ, A. Železobetonová konstrukce parkovacího domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other88065cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42581
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je návrh prvků rámu monolitické železobetonové rámové konstrukce parkovacího domu. Projekt řeší návrh typického podlaží konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem, jenž se skládá z příčlí podporovaných sloupy. Na příčlích jsou uloženy trámy s deskou nosnou v jednom směru. Příčle jsou podporovány sloupy. Reakce od konstrukce jsou přenášeny do základové půdy základovými patkami. Konstrukce je navržena dle ČSN EN 1992-1-1. Analýza konstrukce byla provedena pomocí výpočetního programu Scia Engineer 2014 – Studentská verze. Výsledky byly ověřeny zjednodušenou ruční metodou.cs
dc.description.abstractThe aim of bachelors thesis is to design of the frame monolithic reiforced concrete frame construcition of a multistoried garage. Project designe sof a typice storey of construction. The supporting structure consist of a frame consisting of rungs, which are stored by beams and slab. Rungs are supported by columns. Reaction of the structure are transmitted to the foundation soil by footings. The design was made according to standard ČSN EN 1992 – 1 – 1. Structural analisis was modeled using Scia Engineer 20014 – Student vision. The results were validated by simplified manual method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpatrová garážcs
dc.subjectželezobetonový příčný rámcs
dc.subjectpříčelcs
dc.subjecttrámcs
dc.subjectdeskacs
dc.subjectsloupcs
dc.subjectzákladová patkacs
dc.subjectScia Engineer 2014cs
dc.subject2D modelcs
dc.subjectmutistoried garageen
dc.subjectreinforced concrete frameen
dc.subjectrungen
dc.subjectbeamen
dc.subjectslaben
dc.subjectcolumnen
dc.subjectfootingen
dc.subjectlocally supported plateen
dc.subjectScia Engineer 2014en
dc.subject2D modelen
dc.titleŽelezobetonová konstrukce parkovacího domucs
dc.title.alternativeReinforced concrete structureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-07-14-09:42:24cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88065en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:00:34en
sync.item.modts2020.03.31 17:40:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeČairović, Dordecs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record