Now showing items 1-20 of 36

 • Řízení rizik zacílené na zajištění bezpečnosti složitých kritických objektů 

  Procházková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Critical facilities are complex technological facilities and infrastructures that are important for human lives in the present world, namely at normal, abnormal and critical conditions. The work contains recent advanced ...
 • Rychlost nebo pohyb chodce dle poškození zanechaných na vozidle 

  Paduraru, Gabriel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  U nehod s chodci, které byly analyzovány, byla velmi důležitým parametrem ve výpočtu možnosti vyhnutí se nehodě rychlost chodce. Rychlost pohybu chodců se bere z grafů nebo tabulek, ve kterých se zaznamenává rychlost v ...
 • Použitie cdr systému pri analýze dopravných nehôd 

  Kasanický, Gustáv; Vertaľ, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Currently underway in Europe legislative and technical preparation, which aims to establish clear rules and requirements for OEM companies. It means, what data should be store in airbag unit, how long and what frequency ...
 • Posuzování účelných nákladů na opravu poškozeného motorového vozidla dle NOZ 

  Fišer, Pavel; Kaluža, Zdeněk; Vincenc, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Expedient repair costs can be considered as a incurred costs to restore the operability of the vehicle at a level which reflects the proved condition of the vehicle before crash, its age, degree of wear, as well as other ...
 • Rychlost chodců – výsledky výzkumu v současné populaci 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Zębala, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Cílem článku je prezentovat výsledky výzkumu provedeného v Ústavu soudního inženýrství v Krakově, týkajícího se pohybu chodců v testovacích podmínkách a na silnici. Výzkum se zabýval určením stejnoměrného pohybu chodců v ...
 • Zkušenosti s využitím metod analýzy rizika pro práci znalce 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Expert witness work requires the use of sophisticated methods and procedures in an effort to achieve a result. That objective is build conclusions of the report and answer any questions the court or the police. For this ...
 • Některé charakteristické rysy bezpečné společnosti, její možná rizika a hrozby 

  Novák, Jaromír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Safety is essential condition of existence and development of society. Society consists of many systems and subsystems. Complexity of their behavior and their manageability is harder and harder. Scientific and technical ...
 • Alternativní metoda stanovení hodnoty koeficientu k6 pro oceňování budov 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja; Vlček, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  One of the methods that are currently used to determine the estimated value of the forensic expert in the real estate industry (focusing on the economy, real estate prices and estimates), the comparative method. In this ...
 • Problematika posuzování vad a poruch staveb 

  Šmahel, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Submission of expert reports in litigation concerning the application of discount on previously purchased old real property due to subsequently discovered construction defects and failures led the author to write this ...
 • Členenie znaleckého odboru stavebnictvo na jednotlivé odvetvia 

  Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  This contribution deals with the proposal of restructuring the field of civil engineering expertise into 7 specializations. It describes current standards, which divide the field of civil engineering expertise into 13 ...
 • Znalecké posouzení (stavu konstrukcí) při stavbě královopolského tunelu 

  Kostka, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  As a result of the excavation of Královopolský tunnel, situated under Dobrovského and Veleslavínova streets in Brno, some depressions and inclinations of existing buildings have happened. In the article we are dealing with ...
 • Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The paper deals with the issue of landscape character within the expert opinions typology of Forensic ecotechnique: forest and trees. Expert opinions regarding landscape character are classified according to the character ...
 • Využití dálkového průzkumu země (dpz) při řešení problematiky neoprávněného kácení trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina; Hájek, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  It is possible to use remote sensing data for Forensic Ecotechnique: Forest and Trees expert’s assessment processing. The image data from some satellites are free on line at present time. Also electromagnetic bands numerical ...
 • Možnosti zjišťování výše škod zvěří okusem v uměle založených lesních porostech 

  Šafránek, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Procedure for determination of input data in areas damaged by game grazing for the purpose of calculating the amount of damage caused by wild game according to Decree no. 55/1999 Coll. is not standardized. The article deals ...
 • Zákonitosti, typologie a metodika řešení dopravních nehod na křižovatkách řízených soustavou svételných signálů 

  Rábek, Vlastimil (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The present contribution a very open and inclusive manner, deals with the issue of traffic accidents at intersections controlled by a system of light signals. The complexity of this type of accidents is in considerable ...
 • Tepelně technické vady v kontextu možného dopadu na cenu věci nemovité 

  Hlavsa, Petr; Rašovská, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Thermal technical faults of buildings do not immediately mean life threatening danger in comparison with momentous static faults. However, it’s not possible to underrate them. On the one hand they can carry an increased ...
 • Problematika pitev zemřelých v souvislosti s dopravní nehodou 

  Zelený, Michal; Vojtíšek, Tomáš; Ďatko, Miroslav; Grusová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  At the Institute of Forensic Medicine Brno there are approximately 150 autopsies performed each year which are related to car accidents. There are two kinds of autopsies which can be performed in case of a deadly car ...
 • Ke stanovení výše bezdůvodného obohacení ve stavebnictví 

  Klišová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The issue of determining the amount of unjust enrichment in the construction lies in the fact that there is no legislation or other methodological tool that would assist for example legal experts in building above unjust ...
 • Možnosti nedestruktivní diagnostiky ETICS 

  Zvěřina, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Article deals with possibilities of nondestructive diagnostics of exthernal thermal inulation systems (ETICS) and compares possibilities of 3 used and researched methods. Infrared thermography, which is one of most used ...
 • Problematika nádržkových splachovačů z pohledu tepelně vlhkostního 

  Vlach, František; Gabzdyl, Milan; Deutsch, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The current theme of civil engineering is energy saving building and wholesomeness of internal spaces. This article deals with illustration the thermal processes in the tank flush. Part of the text contain measurement that ...