• Bezpečnosť cestnej dopravy so zameraním na železničné priecestia v slovenskej republike 

  Monoši, Mikuláš; Ballay, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The assessment of the current situation in the Slovak Republic in the field of road transport. Analysis of accident statistics on highways, state roads and railway crossings in Slovakia. Analysis of selected accidents on ...
 • Případové studie vyčíslení majetkové újmy dopravce po nezaviněné dopravní nehodě 

  Svozil, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The injured party is entitled to compensation for the overall financial damage which has been caused due to accidental traffic accident. Škoda presents any loss of property. This is not only true for the damage (the amount ...
 • Soudně lékařský a technický rozbor smrtelné dopravní nehody chodce s nákladním vozidlem 

  Ďatko, Miroslav; Zelený, Michal; Sedlák, Jaroslav; Schneller, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Authors of the lecture present a case of a road traffic accident of the year 2013. There was a fatal collision of the pedestrian and a lorry in Vyškov region. The assessment of this accident has required a complex approach ...
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku s říšským zákoníkem č.114 ze dne 11.června1912 a současný stav – I 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire code ...
 • Metodika vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody při špecifických dopravných nehodách 

  Kohút, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  For traffic accidents when one vehicle enter into the opposite direction lane, the criterion for the cause of an accident (for most cases) is the collision place. In most car accidents when a vehicle enters the opposite ...
 • Bezpečnost cyklistů v silničním provozu 

  Křenek, Jan; Michalský, Stanislav; Semmler, Petr; Juza, Jiří; Frič, Jindřich (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
 • Rychlost nebo pohyb chodce dle poškození zanechaných na vozidle 

  Paduraru, Gabriel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  U nehod s chodci, které byly analyzovány, byla velmi důležitým parametrem ve výpočtu možnosti vyhnutí se nehodě rychlost chodce. Rychlost pohybu chodců se bere z grafů nebo tabulek, ve kterých se zaznamenává rychlost v ...
 • Tepelně technické vady v kontextu možného dopadu na cenu věci nemovité 

  Hlavsa, Petr; Rašovská, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Thermal technical faults of buildings do not immediately mean life threatening danger in comparison with momentous static faults. However, it’s not possible to underrate them. On the one hand they can carry an increased ...
 • Ke stanovení výše bezdůvodného obohacení ve stavebnictví 

  Klišová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The issue of determining the amount of unjust enrichment in the construction lies in the fact that there is no legislation or other methodological tool that would assist for example legal experts in building above unjust ...
 • Využití dálkového průzkumu země (dpz) při řešení problematiky neoprávněného kácení trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina; Hájek, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  It is possible to use remote sensing data for Forensic Ecotechnique: Forest and Trees expert’s assessment processing. The image data from some satellites are free on line at present time. Also electromagnetic bands numerical ...
 • Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The paper deals with the issue of landscape character within the expert opinions typology of Forensic ecotechnique: forest and trees. Expert opinions regarding landscape character are classified according to the character ...
 • Možnosti nedestruktivní diagnostiky ETICS 

  Zvěřina, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Article deals with possibilities of nondestructive diagnostics of exthernal thermal inulation systems (ETICS) and compares possibilities of 3 used and researched methods. Infrared thermography, which is one of most used ...
 • Problematika nádržkových splachovačů z pohledu tepelně vlhkostního 

  Vlach, František; Gabzdyl, Milan; Deutsch, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The current theme of civil engineering is energy saving building and wholesomeness of internal spaces. This article deals with illustration the thermal processes in the tank flush. Part of the text contain measurement that ...
 • Alternativní metoda stanovení hodnoty koeficientu k6 pro oceňování budov 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja; Vlček, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  One of the methods that are currently used to determine the estimated value of the forensic expert in the real estate industry (focusing on the economy, real estate prices and estimates), the comparative method. In this ...
 • Členenie znaleckého odboru stavebnictvo na jednotlivé odvetvia 

  Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  This contribution deals with the proposal of restructuring the field of civil engineering expertise into 7 specializations. It describes current standards, which divide the field of civil engineering expertise into 13 ...
 • Znalecké posouzení (stavu konstrukcí) při stavbě královopolského tunelu 

  Kostka, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  As a result of the excavation of Královopolský tunnel, situated under Dobrovského and Veleslavínova streets in Brno, some depressions and inclinations of existing buildings have happened. In the article we are dealing with ...
 • Použitie cdr systému pri analýze dopravných nehôd 

  Kasanický, Gustáv; Vertaľ, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Currently underway in Europe legislative and technical preparation, which aims to establish clear rules and requirements for OEM companies. It means, what data should be store in airbag unit, how long and what frequency ...
 • Posuzování účelných nákladů na opravu poškozeného motorového vozidla dle NOZ 

  Fišer, Pavel; Kaluža, Zdeněk; Vincenc, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Expedient repair costs can be considered as a incurred costs to restore the operability of the vehicle at a level which reflects the proved condition of the vehicle before crash, its age, degree of wear, as well as other ...
 • Rychlost chodců – výsledky výzkumu v současné populaci 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Zębala, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Cílem článku je prezentovat výsledky výzkumu provedeného v Ústavu soudního inženýrství v Krakově, týkajícího se pohybu chodců v testovacích podmínkách a na silnici. Výzkum se zabýval určením stejnoměrného pohybu chodců v ...
 • Řízení rizik zacílené na zajištění bezpečnosti složitých kritických objektů 

  Procházková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Critical facilities are complex technological facilities and infrastructures that are important for human lives in the present world, namely at normal, abnormal and critical conditions. The work contains recent advanced ...