Now showing items 1-20 of 36

 • Alternativní metoda stanovení hodnoty koeficientu k6 pro oceňování budov 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja; Vlček, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  One of the methods that are currently used to determine the estimated value of the forensic expert in the real estate industry (focusing on the economy, real estate prices and estimates), the comparative method. In this ...
 • Analýza účinků a rizik odražených střel pistolového náboje 

  Juříček, Ludvík; Moravanský, Norbert; Rekeň, Viktor (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The authors analyse the ricochet bullet effect on biological model of swine leg. The experiment simulates the real professional Slovak police action using the ammunition of 9 mm (type 82) in the municipal city zones. The ...
 • Bezpečnost cyklistů v silničním provozu 

  Křenek, Jan; Michalský, Stanislav; Semmler, Petr; Juza, Jiří; Frič, Jindřich (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
 • Bezpečnosť cestnej dopravy so zameraním na železničné priecestia v slovenskej republike 

  Monoši, Mikuláš; Ballay, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The assessment of the current situation in the Slovak Republic in the field of road transport. Analysis of accident statistics on highways, state roads and railway crossings in Slovakia. Analysis of selected accidents on ...
 • Česká znalecká činnost nevzkvétá 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The article discusses the current state of expert activities in the Czech Republic. The author tries through article to highlight some systemic deficiencies and, in most cases, trying to find possible ways of solution.
 • Členenie znaleckého odboru stavebnictvo na jednotlivé odvetvia 

  Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  This contribution deals with the proposal of restructuring the field of civil engineering expertise into 7 specializations. It describes current standards, which divide the field of civil engineering expertise into 13 ...
 • Globální stav bezpečnosti silničního provozu 

  Khatib, Nabhan; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Traffic accident statistics received considerable attention in order to be used to improve the traffic safety for reducing traffic accidents or at least decreasing their risks. Numerous traffic statistical researches have ...
 • Ke stanovení výše bezdůvodného obohacení ve stavebnictví 

  Klišová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The issue of determining the amount of unjust enrichment in the construction lies in the fact that there is no legislation or other methodological tool that would assist for example legal experts in building above unjust ...
 • Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The paper deals with the issue of landscape character within the expert opinions typology of Forensic ecotechnique: forest and trees. Expert opinions regarding landscape character are classified according to the character ...
 • Metodika vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody při špecifických dopravných nehodách 

  Kohút, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  For traffic accidents when one vehicle enter into the opposite direction lane, the criterion for the cause of an accident (for most cases) is the collision place. In most car accidents when a vehicle enters the opposite ...
 • Metódy vyšetrovania sklonu k samovznieteniu tuhých materiálov zmáčaných kvapalinami 

  Hrušovský, Ivan; Balog, Karol; Martinka, Jozef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  If a solid material of large surface area is contaminated with a liquid with a propensity to low-temperature thermal oxidation (most often oil high in unsaturated fatty acids), under certain conditions it can self-ignite. ...
 • Možnosti nedestruktivní diagnostiky ETICS 

  Zvěřina, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Article deals with possibilities of nondestructive diagnostics of exthernal thermal inulation systems (ETICS) and compares possibilities of 3 used and researched methods. Infrared thermography, which is one of most used ...
 • Možnosti získavania kompetencií ako predpoklad efektívneho riadenia rizík 

  Sinay, Juraj; Vargová, Slavomíra (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  New approaches in the safety management systems in all of its forms require that every person was aware of this risk, with which he must live, both in the workplace as well as in daily life. It is important even at the ...
 • Možnosti zjišťování výše škod zvěří okusem v uměle založených lesních porostech 

  Šafránek, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Procedure for determination of input data in areas damaged by game grazing for the purpose of calculating the amount of damage caused by wild game according to Decree no. 55/1999 Coll. is not standardized. The article deals ...
 • Některé charakteristické rysy bezpečné společnosti, její možná rizika a hrozby 

  Novák, Jaromír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Safety is essential condition of existence and development of society. Society consists of many systems and subsystems. Complexity of their behavior and their manageability is harder and harder. Scientific and technical ...
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku s říšským zákoníkem č.114 ze dne 11.června1912 a současný stav – I 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire code ...
 • Posuzování účelných nákladů na opravu poškozeného motorového vozidla dle NOZ 

  Fišer, Pavel; Kaluža, Zdeněk; Vincenc, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Expedient repair costs can be considered as a incurred costs to restore the operability of the vehicle at a level which reflects the proved condition of the vehicle before crash, its age, degree of wear, as well as other ...
 • Použitie cdr systému pri analýze dopravných nehôd 

  Kasanický, Gustáv; Vertaľ, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Currently underway in Europe legislative and technical preparation, which aims to establish clear rules and requirements for OEM companies. It means, what data should be store in airbag unit, how long and what frequency ...
 • Použití epidemiologických dat při odhadu míry rizika karcinogenity a pincip předběžné bezpečnosti 

  Bencko, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The traditional approaches and study designs in cancer epidemiology have not been very successful in identifying and evaluating adequately the potential risk and/or protective factors associated with the disease. The main ...
 • Používání pojmů cena a hodnota při oceňování majetku 

  Kledus, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Article deals with the analysis of problem, which has been existing since 1989 under conditions of the Czech Republic. After ages of communism, the Czech Republic started to integrate to European Union and wider European ...