Show simple item record

Combustion of renewable liquid fuels

dc.contributor.advisorKermes, Vítcs
dc.contributor.authorNejezchleb, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:12Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:12Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNEJEZCHLEB, R. Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other34020cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4272
dc.description.abstractPráce se zabývá spalováním kapalných biopaliv a jejich využitelností jako paliva pro energetické jednotky o menších tepelných výkonech. V úvodu práce je provedena rešerše základních potenciálně využitelných kapalných biopaliv na území ČR. Tato část je zaměřena obzvlášť na způsob výroby a energetickou náročnost výroby metylesteru řepkového oleje (MEŘO) a biolihu. V dalších kapitolách je provedena rešerše základních způsobů atomizace kapalných paliv. Důraz je kladen na pneumatickou atomizaci, konkrétně pak na effervescentní způsob atomizace, který byl využit při praktických zkouškách. Náplní praktické části je provedení zkoušek fosilního paliva (motorová nafta) a vybraného biopaliva (MEŘO) na zkušebně hořáků. Vlastní zkoušce předcházelo zjištění základních spalovacích vlastností použitých paliv a provedení plánu experimentu. Dále je provedeno srovnání jednotlivých provozních stavů z hlediska kvality atomizace, kvality spalování a geometrických charakteristik plamene. V závěru práce je zhodnocena využitelnost zkoušeného kapalného biopaliva pro energetické jednotky menších tepelných výkonů.cs
dc.description.abstractThis thesis is concerned with combustion of liquid biofuels, and possibility of using liquid biofuels for lower heat output power units. Overview of basic usable liquid biofuels in Czech Republic is executed in the beginning of the thesis. This part is focused especially on production method and energy effectivity of rape-oil methyl ester (RME) and bioethanol production. Overview of basic atomization method of liquid fuels is executed in next chapters. The focus is stressed on pneumatic atomization, especially effervescent atomization method, which was used in practical experiment. Practical part contains fossil fuel and selected biofuel (RME) combustion test executed on burner testing device. Basic combustion properties was found and test plan was made before executing the test. Various operating conditions are compared in terms of atomization quality, combustion quality and geometrical characteristics of flame. Usability of tested liquid biofuels for lower heat output power units is evaluated in the conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkapalná biopalivacs
dc.subjectvýroba MEŘOcs
dc.subjectvýroba biolíhcs
dc.subjectatomizace kapalincs
dc.subjectrozprašování kapalincs
dc.subjectzkoušky spalovánícs
dc.subjectzkušebna hořákůcs
dc.subjectliquid biofuelsen
dc.subjectRME productionen
dc.subjectbioethanol productionen
dc.subjectliquid atomizationen
dc.subjectcombustion testingen
dc.subjectburner testing deviceen
dc.titleSpalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojůcs
dc.title.alternativeCombustion of renewable liquid fuelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-06-14-11:46:07cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34020en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:12:47en
sync.item.modts2019.05.18 11:05:19en
dc.contributor.refereeSkryja, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record