Show simple item record

Methods of investigation of tendency to spontaneous ignition of solid materials wetted with a liquid

dc.contributor.authorHrušovský, Ivan
dc.contributor.authorBalog, Karol
dc.contributor.authorMartinka, Jozef
dc.date.accessioned2015-08-04T08:21:20Z
dc.date.available2015-08-04T08:21:20Z
dc.date.issued2015-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. s. 315-325. ISBSN 978-80-214-5100-1cs
dc.identifier.isbn978-80-214-5100-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42756
dc.description.abstractIf a solid material of large surface area is contaminated with a liquid with a propensity to low-temperature thermal oxidation (most often oil high in unsaturated fatty acids), under certain conditions it can self-ignite. To identify the tendency to self-ignition of substances, there have been developed a number of methods, such as differential Mackey test, or recommended the use of other classical methods of thermal analysis, which however are not suited for the analysis of samples of larger volume. DTA and ARC appear to be among the best methods of thermal analysis, for the evaluation of dynamic and kinetic parameters of the process of self-heating of such samples.en
dc.description.abstractPri kombinácii tuhých materiálov s veľkým povrchom a kvapalín so sklonom k nízkoteplotnej termooxidácii (najčastejšie oleje s vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín) môže dochádzať za určitých podmienok k samovznieteniu. Za účelom identifikácie sklonu látok k samovznieteniu boli vyvinuté viaceré metódy ako napríklad diferenčný Mackey test, alebo sú odporúčané sú aj klasické metód termickej analýzy, ktoré však nie sú vhodné pre analýzu vzoriek väčších objemov. Pre skúmanie dynamických a kinetických parametrov procesu samozahrievania takýchto vzoriek sa javia ako najvhodnejšie spomedzi metód termickej analýzy DTA a ARC.sk
dc.formattextcs
dc.format.extent315-325cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectsamovznieteniesk
dc.subjectvysychavé olejesk
dc.subjecttermooxidáciask
dc.subjectARCsk
dc.subjectSEDEXsk
dc.subjectMackey Testsk
dc.subjectSpontaneous Ignitionen
dc.subjectDrying oilsen
dc.subjectThermooxidationen
dc.subjectARCen
dc.subjectSEDEXen
dc.subjectMackey Testen
dc.titleMetódy vyšetrovania sklonu k samovznieteniu tuhých materiálov zmáčaných kvapalinamisk
dc.title.alternativeMethods of investigation of tendency to spontaneous ignition of solid materials wetted with a liquiden
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date23.-24.1.2015cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record