Zobrazit minimální záznam

Compulsory lifelong learning of experts

dc.contributor.authorPivoňková, Kateřina
dc.date.accessioned2015-08-04T08:52:50Z
dc.date.available2015-08-04T08:52:50Z
dc.date.issued2015-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. s. 397-405. ISBSN 978-80-214-5100-1cs
dc.identifier.isbn978-80-214-5100-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42764
dc.description.abstractIn her thesis, the author deals with the issue of lifelong learning of experts with the aim of creating a uniform education system (hereafter called UES). It will be possible to use UES in all expert fields, branches and specializations and it will be systematic and lucid and will result from already known and in practise proven methods (e.g. certification, courses, specialized studies etc.). UES will be comprised of the knowledge of judicial engineering branch, its four fields of expert activities and the current methodology. It will integrate the newly suggested approaches which will define the lifelong learning of experts systematically and broadly, both on a theoretical level, the legal one especially, and on a professional level, i.e. practically focused on particular expert disciplines. The model example will include the lifelong learning of experts before their appointing to the office and also a credit system of learning for the whole time of carrying out the function of an expert while taking andragogical approaches into consideration.en
dc.description.abstractAutorka řeší otázku celoživotního vzdělávání znalců, které je tématem její disertační práce, s cílem vytvořit jednotnou vzdělávací soustavu (dále JVS), kterou bude možno využít obecně pro všechny znalecké obory, odvětví a specializace, která bude systematická a přehledná, bude vycházet z již známých a v praxi ověřených způsobů (např. certifikace, kurzy, specializační studium apod.). JVS v sobě bude zahrnovat znalosti oboru soudní inženýrství, jeho čtyři oblasti znalecké činnosti a stávající metodiky. Začlení nově navržené přístupy, které systematicky a plošně vymezí celoživotní vzdělávání znalců jak v rovině teoretické, tedy zejména právní, tak v rovině odborné, tj. prakticky zaměřené na konkrétní odborné znalecké disciplíny. Modelový vzor bude zahrnovat celoživotní vzdělávání znalců před jejich jmenováním do funkce i kreditní systém vzdělávání po celou dobu výkonu funkce znalce se zohledněním andragogických přístupů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent397-405cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectlifelong learning of expertsen
dc.subjectprofessional qualificationen
dc.subjecttuitionen
dc.subjectqualificationen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectandragogyen
dc.subjectcertificationen
dc.subjectcredit systemen
dc.subjectsource of informationen
dc.subjectceloživotní vzdělávání znalcůcs
dc.subjectodborná způsobilostcs
dc.subjectspeciální výukacs
dc.subjectkvalifikacecs
dc.subjectkontrolacs
dc.subjectandragogikacs
dc.subjectcertifikacecs
dc.subjectkreditní systémcs
dc.subjectzdroje informacícs
dc.titlePovinné celoživotní vzdělávání znalcůcs
dc.title.alternativeCompulsory lifelong learning of expertsen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date23.-24.1.2015cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam