Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik projektu 

    Kolek, Luboš
    Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat a navrhnout proces řízení rizik vybraného projektu. Pro dosažení hlavního cíle byla provedena analýza současného stavu, zpracovány strategické analýzy a aplikovány speciální ...