Now showing items 1-5 of 5

 • Bezpečnost provozu na komunikacích 

  Šimicová, Jitka
 • Bezpečnost provozu na komunikacích 

  Šimicová, Jitka
  V době intenzivního provozu na komunikacích se jedním z nejdůležitějších témat stává bezpečnost provozu. Předkládaná diplomová práce se věnuje rozboru různých činitelů, které se právě na bezpečnosti provozu na komunikacích ...
 • Pojistné podvody 

  Vala, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody naší společnosti, které jsou páchány v oborudopravy. Toto téma jsem si vybral zejména vzhledem kjeho aktuálnosti a vzrůstající tendenci na trhu, a taky zainteresováni mé ...
 • Reklama pro nově založenou realitní kancelář 

  Maťko, Marek
  Cílem práce je nalezení a potažmo navržení vhodné reklamy pro společnost Český svět nemovitostí, spol. s. r. o. K tomu, abychom si uvědomili všechny souvislosti ohledně námi zkoumané problematiky, slouží teoretická část ...
 • Základní otázky znalecké činnosti 

  Bradáčová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá základními otázkami znalecké činnosti s podrobnějším zaměřením na problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s praktickou činností znalců při vypracovávání znaleckých posudků, hlavně tedy při ...