Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rizikovosti cenných papírů 

    Bohuněk, David
    Tato práce se zabývá kvantifikací rizikovosti cenných papírů na českém kapitálovém trhu. Součástí kvantifikace rizikovosti je i posouzení vlivu různých scénářů na cenu cenných papírů. V teoretické části je stručně popsáno ...