Now showing items 1-1 of 1

  • Základní otázky znalecké činnosti 

    Bradáčová, Kristýna
    Diplomová práce se zabývá základními otázkami znalecké činnosti s podrobnějším zaměřením na problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s praktickou činností znalců při vypracovávání znaleckých posudků, hlavně tedy při ...