Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza reakční doby dětí 

    Bucsuházy, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou dětí. V teoretické části jsou popsány děti, jako zranitelní účastníci silničního provozu, a jsou diskutovány metody využívané pro měření reakční doby. Praktická část představuje ...