Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

    Mrázková, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik podnikatelského subjektu, který podniká v pohostinské činnosti. Řízení rizik je proces obsahující několik dílčích částí jako je identifikace, analýza a ošetření rizik. Všechny ...
  • Řízení rizik projektu 

    Kolek, Luboš
    Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat a navrhnout proces řízení rizik vybraného projektu. Pro dosažení hlavního cíle byla provedena analýza současného stavu, zpracovány strategické analýzy a aplikovány speciální ...