Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení dodavatelského rizika 

    Manková, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodných dodavatelů pro firmu Rybníkářství Pohořelice, a. s. a vyhodnocením možných rizik, která pro ni mohou představovat. Práce předkládá sofistikovaný model hodnocení dodavatelů s ...