Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

    Mrázková, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik podnikatelského subjektu, který podniká v pohostinské činnosti. Řízení rizik je proces obsahující několik dílčích částí jako je identifikace, analýza a ošetření rizik. Všechny ...