Now showing items 1-1 of 1

  • Ocenění bytu zatíženého služebností 

    Matoušková, Martina
    Diplomová práce se zaměřuje na problematiku věcných břemen. Jedná se o služebnost bytu zatěžující byt v rodinném domě. Práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. Textová část rozebírá obecné pojmy, které se ...