Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika řízení průběhu projektu v podniku 

    Poláčková, Tereza
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu projektu. Na úvod jsou představena metodická východiska a postupy pro hodnocení průběhu projektu. V praktické části je představena společnost a analyzován ...