Now showing items 1-1 of 1

  • Procesní FMECA analýza kartonového stojanu 

    Potěšilová, Hana
    Diplomová práce se zabývá aplikací metody FMECA na proces výroby kartonového stojanu. Cílem práce je popsat výrobu stojanu, identifikovat poruchové stavy a jejich následky v dílčích procesech výroby. Pro zvýšení spolehlivosti ...