Now showing items 1-1 of 1

  • Ocenění pozemku zatíženého služebností 

    Nedůchalová, Ludmila
    Diplomová práce zpracovává problematiku věcných břemen a jejich vliv na ocenění pozemku. Nejdříve jsou v práci popsány základní pojmy týkající se tématu, dále pak právní úprava věcných břemen, členění a možnosti vzniku, ...