Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika oceňování historických vozidel 

    Ćmok, František
    Tato diplomová práce s názvem Problematika oceňování historických vozidel se zabývá zmapováním problematiky historických vozidel, jejich kategorizací a navržením metodiky pro jednotné oceňování historických vozidel. Cílem ...