Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení rozdílu cen garáží v Ostravě 

    Václavíková, Hana
    Diplomová práce se zabývá na stanovení rozdílů ve vybraných způsobech ocenění v dané lokalitě, kterou je statutární město Ostrava. Pro účel a splnění cílů bylo v této lokalitě vybráno 16 garáží. První část práce se zaměřuje ...