Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení rozdílu cen garáží v Olomouci 

    Valentová, Gabriela
    Diplomová práce se zaměřuje na stanovení rozdílu cen garáží v různých lokalitách ve městě Olomouc. Pro stanovení rozdílu cen bude použita metoda nákladová a metoda porovnávací dle vyhlášky. Dále bude stanovena cena tržní ...