• Porovnání výše cenových podílů jednotlivých konstrukcí na celkové ceně uvedené v cenovém předpisu a stanovené položkovým rozpočtem. 

  Lorencová, Andrea
  Tématem této diplomové práce je porovnání výše cenových podílů jednotlivých konstrukcí na celkové ceně uvedené v cenovém předpisu a stanovené položkovým rozpočtem. Diplomová práce v úvodu uvádí a popisuje nákladové metody ...
 • Analýza počtu podlaží a vlivu lokality a na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod 

  Kolářová, Andrea
  Cílem této diplomové práce je posouzení, do jaké míry je cena obvyklá vybraných rodinných domů ovlivněna lokalitou v okrese Náchod. Teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a problematiky z oblasti oceňování ...
 • Pojistné podvody v oblasti trhu s nemovitostmi 

  Fojtík, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o problematice pojistných podvodů v České republice konkrétněji na pojistné podvody v oblasti trhu s nemovitostmi. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se zabývá definováním základních ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městě Poličce 

  Kopecká, Ludmila
  Hlavním úkolem této diplomové práce je popsat vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městě Poličce. Jedná se o zachycení stavebního vývoje rezidenčních nemovitostí od založení města po současnost. V práci popisuji stavby, ...
 • Obvyklá doba a frekvence pozorování vybraných situací dopravního provozu řidičem 

  Nováková, Darja
  Cílem této práce je vyhodnotit obvyklou dobu a frekvenci pozorování vybraných situací v dopravním provozu. Nezbytná součást této problematiky je řidič a v této souvislosti je zde popisována osobnost řidiče a psychologické ...
 • Analýza a vyhodnocení provozních nákladů autobusové linky č. 67 Dopravního podniku města Brna 

  Horáková, Eva
  Tato diplomová práce analyzuje a vyhodnocuje provozní náklady autobusové linky č. 67 Dopravního podniku města Brna. První část se zabývá historií a současným stavem Dopravního podniku města Brna a autobusové dopravy. Druhá ...
 • Analýza vhodných metod a postupů při ocenění sportovního studia 

  Meluzínová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním vybraných sportovních studií. Mým cílem je posoudit metody pro ocenění sportovních studií a stanovení vhodných kritérií, která by mohla ovlivnit výnosy sportovních studií. Součástí ...
 • Územní plánování v praxi 

  Pravdík, Petr
  Diplomová práce přibližuje územní plánování a udržitelný rozvoj. Seznamuje s nízkoenergetickou výstavbou a jejími typy. Blíže se zaměřuje na soběstačný dům, popisuje jeho vlastnosti, principy a výběr vhodné lokality. Závěr ...
 • Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Závěrková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na specifikování pojmu vybrané činnosti ve výstavbě a dále zpřesňuje, které subjekty je mohou vykonávat, jaká je potřebná jejich kvalifikace a v jakém rozsahu nesou svoji odpovědnost. Práce je ...
 • Porovnání cen bytu v České republice a na Slovensku. 

  Šimášková, Ľubomíra
  Cieľom diplomovej práce je zistiť, ako sa líšia ceny vybraného typu bytu v Českej republike a na Slovensku. Úlohou je preveriť cenové predpisy v Českej republike a na Slovensku. Stanoviť ceny pre vybrané typy bytov na ...
 • Analýza rizik výrobního procesu 

  Kašpar, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik vybraného výrobního procesu společnosti TES Vsetín, s.r.o. Práce je rozdělena na tři základní části, teoretickou část, analýzu současného stavu a návrhovou část. V teoretické ...
 • Hodnocení technické úrovně vozidel značky AUDI pro účely oceňování 

  Fojtík, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou používaných způsobů třídění osobních automobilů. Návrhem vhodného způsobu třídění produkce značky AUDI pro potřeby aplikace oceňovacích metod. Dále pak stanovením koeficientu technické ...
 • Investiční modely v prostředí finančních trhů 

  Barva, David
  Tato diplomová práce pojednává o investování na měnovém trhu, běžně známém pod názvem Forex. Práce se primárně zabývá návrhem automatické obchodního systému pro obchodování na hlavních měnových párech pomocí breakoutových ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Luhačovicích a v Brně. 

  Lisoňková, Lucie
  Cílem této práce je posoudit investici a rozhodnout zda bytový dům po bytech prodat nebo pronajmout. Investice se bude hodnotit ve dvou odlišných lokalitách, Luhačovice a Brno-Žabovřesky. Problém je řešen porovnáním tržní ...
 • Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně 

  Kolařík, Jan
  Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků ...
 • Systémové srovnání měření adheze vozovky 

  Mikulec, Roman
  Tato práce se zabývá porovnáním různých metod měření protismykových vlastností povrchu vozovky a posouzením, zda mezi výsledky měření těmito metodami existuje funkční závislost. Skládá se z popisu fyzikálních veličin, jež ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku 

  Matochová, Tamara
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finančního zdraví podniku Bosch Rexroth, spol. s r.o. Za použití různých metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu ...
 • Financování developerského projektu 

  Seidlová, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se financování developerských projektů. V první části práce se vysvětlují základní pojmy z oblasti developerského procesu (developer, development, developerský proces) ...
 • Analýza investičního záměru týkajícího se administrativní budovy 

  Čapek, Aleš
  Diplomová práce se zabývá analýzou investičního záměru vkládáním finančních prostředků z pohledu majitele administrativní budovy do rekonstrukce. Podložené rozhodnutí zda je vhodné nemovitost prodat nebo pronajímat a to ...
 • Analýza a vyhodnocení povolování staveb dle stavebního zákona 

  Valíková, Aneta
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby povolování staveb podle stavebního zákona. V první části jsou vymezeny základní související pojmy. Druhá část se věnuje procesu povolování z hlediska životního cyklu stavebního díla. ...