Now showing items 1-1 of 1

  • Základní právní otázky realitní praxe 

    Becis, Michalis
    Oblast realitní praxe je oblastí nesmírně obsáhlou a realitní trh jako celek v sobě skrývá a spojuje řadu vědních disciplín, které se odráží a podílejí na jeho fungování. Pestrost trhu a zvědavost, zda stávající právní ...