Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti využití neurčité logiky v oceňovací praxi 

    Závěrka, Pavel
    Abstrakt Práce pojednává o problematice oceňovacích metod nemovitostí s ohledem na subjektivní faktor vnesený do procesu oceňování a odhadů znalcem-odhadcem. Zabývá se použitými metodami oceňování, procesem vyhodnocování ...
  • Vliv uložení nákladu na bezpečnost jízdy nákladního vozidla 

    Novotný, Michal
    Cílem této diplomové práce je prozkoumat problematiku vlivu uložení nákladu na bezpečnost jízdy nákladního vozidla. Na základě praktických zkušeností s vážením nákladních vozidel a kontrolou upevňování nákladů bylo mou ...