Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv daňové zátěže na obchodování s nemovitostmi 

    Pavlíčková, Radka
    Diplomová práce je zaměřena na daňovou oblast dotýkající se obchodování s nemovitostmi. V první řadě se zabývá popisem základních pojmů a rozborem jednotlivých daní. V rámci diplomové práce bude porovnáváno daňové zatížení ...