Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingové nástroje při prodeji a získávání nemovitostí 

    Eliášová, Barbora
    Diplomová práce se zabývá analýzou uplatnění marketingových nástrojů ve specifických podmínkách činnosti realitních kanceláří a návrhem pro uplatnění moderních marketingových nástrojů při prodeji realit.
  • Vliv reklamy v dražební společnosti 

    Zajíc, Vladimír
    V rámci veřejných dražeb působí dražební společnosti, která na jedné straně stojí před problémem marketingově zvládnou veřejnou dražbu, na straně druhé se zároveň snaží zviditelnit ve vztahu dražebník a navrhovatel dražby. ...