Now showing items 1-2 of 2

  • Jízdní odpory vozidel 

    Prachař, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá rozborem jednotlivých jízdních odporů, které působí na vozidlo. Popisuje významnost těchto odporů a faktory, které ovlivňují jejich velikost. Vymezuje postupy při zjišťování jednotlivých ...
  • Normativní požadavky na činnost zádržných systémů vozidel 

    Kučera, Jonáš
    Tato práce pojednává o normativních požadavcích kladených na činnost zádržných systémů. Jsou zde uvedeny biomechanické limity lidského těla, zádržné systémy, popsán princip jejich činnosti, legislativa. Legislativa, zejména ...