Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brně 

    Duroň, Patrik
    Úkolem diplomové práce je posoudit vliv územního plánování na cenu pozemků v Brně formou případové studie. Studie bude zpracována z veřejně dostupných informací a to především ze zákonů České republiky a z údajů o cenách ...