Now showing items 1-1 of 1

  • Kritická analýza bytového fondu v České republice 

    Herelová, Kateřina
    Práci na téma Kritická analýza bytového fondu v ČR, jsem si vybrala pro svoji aktuálnost a problematičnost. Snaţila jsem se v práci obsáhnout veškerá úskalí bydlení – legislativu, která byla přijata a z ní plynoucí situace ...