Now showing items 1-1 of 1

  • Technický výklad vybraných pojmů z pravidel silničního provozu 

    Krychtálek, Zdeněk
    Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu a zpracovat technický výklad základních vybraných pojmů z pravidel silničního provozu s cílem zvýšení právní jistoty účastníků silničního provozu a pro potřeby ...