Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh organizační struktury realitní společnosti 

  Gilar, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední ...
 • Oceňování nemovitostí pro potřeby realitní činnosti 

  Neumannová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o nabídce služeb nabízených tuzemskými realitními kancelářemi, které souvisí s hlavními činnostmi realitní kanceláře, tedy prodejem a koupí nemovitostí. Z těchto vyplývají různé způsoby ocenění ...
 • Porovnání realitního trhu v České republice a v sousedních zemích 

  Hričák, Ľuboš
  Diplomová práce se věnuje porovnání realitních trhů v České republice, na Slovensku a v Rakousku a jejich vývoji po roce 1989. První kapitoly jsou zaměřeny na definici obecných pojmů souvisejících s danou problematikou a ...