Now showing items 1-1 of 1

  • Zjišťování a specifikace neodstranitelných vad a poruch staveb 

    Tesaříková, Martina
    Diplomová práce se věnuje problematice zjišťování a specifikace neodstranitelných vad a poruch se zaměřením na vlhkost. Cílem mé práce je obecně vysvětlit, co je to vada a porucha, co je jejich příčinou, a celkově tuto ...