Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití neurčité logiky v oceňovací praxi 

    Závěrka, Pavel
    Abstrakt Práce pojednává o problematice oceňovacích metod nemovitostí s ohledem na subjektivní faktor vnesený do procesu oceňování a odhadů znalcem-odhadcem. Zabývá se použitými metodami oceňování, procesem vyhodnocování ...