Now showing items 1-1 of 1

  • Vybrané právní aspekty smluv při obchodování s nemovitostmi 

    Slámová, Sabina
    Diplomová práce v teoretické rovině bude charakterizovat smluvní nakládání s nemovitostmi, včetně některých vybraných problémů a upozornění pro sepisování těchto smluv. Smlouvy jsou totiž hlavním soukromoprávním nástrojem, ...