• Právní úprava a způsoby oceňování věcných břemen 

  Adámek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku věcných břemen zatěžujících nemovitosti v ČR. Celá práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. V textové části jsou rozebrány obecné pojmy související s oceňováním ...
 • Ocenění podniku 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti. Hlavním nástrojem, kterým bylo docíleno ocenění podniku, jsou výnosové metody ocenění. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k ...
 • Studie mechanických poškození karoserií nástroji v souvislosti s pojistnými podvody 

  Bednářová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných podvodů v souvislosti s manipulovanými škodnými událostmi. Jsou zde popsány možné příčiny páchání tohoto trestného činu a možnosti jeho odhalování. V součinnosti s cílem ...
 • Zjištění rozdílu obvyklé ceny pasivního rodinného domu ve srovnání s vybranými RD v Chomutově a okolí 

  Tejkl, Jindřich
  Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění rozdílu obvyklé ceny pasivního rodinného domu ve srovnání s vybranými rodinnými domy v lokalitě Chomutov a okolí. Teoretická část diplomové práce popisuje základní pojmy užívané ...
 • Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel 

  Kakáč, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití diagnostických metod při hodnocení technického stavu vozidel. V první části jsem provedl rozdělení jednotlivých metod technické diagnostiky motorových vozidel včetně přístrojového ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Hronově způsobenou tíhou sněhu 

  Beránková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku likvidace pojistných událostí, stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou tíhou sněhu a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitostí. V úvodu práce ...
 • Porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti s dostupným software 

  Ondris, Róbert
  Diplomová práca vyhodnocuje zistené hodnoty dohľadnosti z motorového vozidla na chodca za zníženej viditeľnosti pri použití halogénových svetiel, ktoré sú výsledkom experimentálnych meraní a porovnáva ich s teoretickými ...
 • Porovnání nabídkových cen nemovitostí v příhraničních oblastech ČR – Rakousko 

  Vacek, Jakub
  Cílem práce je porovnání cen rodinných domů a analýza realitních trhů v příhraničních oblastech České republiky a Rakouska. Ceny nemovitostí jsou porovnávány podle obytné plochy a metodou porovnání pomocí indexu odlišnosti. ...
 • Kotelna spalující zemní plyn 

  Hosnedl, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení provozních a bezpečnostních rizik plynové kotelny administrativní budovy o celkovém výkonu 4×49 kW. Kotelna je osazena čtyřmi kotli Geminox THRi 10-50. Cílem diplomové práce ...
 • Možnosti využití GPS při analýze silničních nehod 

  Jokešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití GPS při analýze silničních nehod. Popisuje historii a strukturu amerického globálního polohového systému (GPS), ruského systému GLONASS a evropského systému Galileo. Dále jsou ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Brno - Štýřice a Brno - Černovice 

  Kubeš, Fedor
  Diplomová práca je zameraná na porovnanie vybraných spôsobov ocenenie pre nehnuteľnosť typu byt v lokalite Brno – Černovice a Brno Štýřice. Práca je pomyselne rozdelená do dvoch častí. Teoretická časť popisuje základné ...
 • Pojistné podvody 

  Švec, Martin
  Zpracování této diplomové práce se zabývá problematikou páchání pojistných podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie ...
 • Návrh obchodní strategie realitní kanceláře 

  Stehlík, Michal
  Předložená diplomová práce, která nese název "Návrh obchodní strategie realitní kanceláře", se zabývá teorií a praxí strategického řízení. Teoretická část pojednává o založení malého nebo středního podniku, předpokladech ...
 • Aplikace prostorových analýz pomocí technologie GIS pro účely trhu s nemovitostmi 

  Dermeková, Stanislava
  Diplomová práca rieši možnosti využitia priestorových analýz pre účely trhu s nehnuteľnosťami pomocou geografického informačného systému. V práci je kladený dôraz na problematiku vyhľadávania vhodných podkladov pre tvorbu ...
 • Synergetika a samoorganizace v ekonomice 

  Balúch, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výzkum synergie a samoorganizace v ekonomice. Motivací pro zpracování této diplomové práce bylo přistoupení České republiky a dalších devíti států do Evropské unie 1. května 2004. ...
 • Reálné rozdělení nemovitosti areálu autoservisu 

  Hrdličková, Eliška
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení možností reálného rozdělení areálu autoservisu jako první možnosti při vypořádání spoluvlastnictví v případě že nedojde k dohodě mezi spoluvlastníky. V rámci teoretické části práce ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě města Tišnov 

  Nahodilová, Klára
  Diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí a sídlišť v lokalitě města Tišnov. Jedná se o zachycení vývoje rezidenční výstavby v jednotlivých historických obdobích. Práce naznačuje, jak se území ...
 • Systémové pojetí ocenění nemovitosti v Brně Židenicích 

  Miloševski, Jakub
  Obsahem této diplomové práce je ocenění reálného bytového domu a aplikace atributů systémového přístupu na všechny úkony, které jsou s daným oceněním spojeny. Práce je zaměřena především na vytvoření systému podstatných ...
 • Zdroje informací pro realitní činnost 

  Klišová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zdroji informací pro realitní činnost. S ohledem na široké spektrum nutných zdrojů jsou všechny podrobeny detailní analýze a tyto informace jsou nadále zpracovávány tak, aby vytvořily jednotně ...
 • Posouzení vlivu provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Kostíková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. V práci je nejprve rozebrána problematika současné panelové výstavby u nás, dále základní pojmy ...