• Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

  Klika, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The article includes the method for the calculating of the floor areas and level areas by legal and technical regulations. The article deals with law, regulations and standards – in the Czech Republic and abroad.
 • Zápalnosť materiálov a forenzný prístuppri zisťovaní príčin požiarov 

  Balog, Karol; Martinka, Jozef; Chrebet, Tomáš; Hrušovský, Ivan; Hirle, Siegfried (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The paper deals with the application of new methods for determining the flammability of materials by fire investigation. A common cause of fires is ignition or spontaneuos ignition. Fires of liquid and solid materials have ...
 • Přínos navržené metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb 

  Bureš, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Problem situations in damage to forests as a result of construction activities is the total of its quantification, because of not only to damage to the forest and the land intended for the performance of the function of ...
 • Přehled oceňovacích principů ve spojeném království 

  Hrochová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The aim of this article is to familiarize Czech experts with the principles of valuation in the United Kingdom. It focuses on the basics and the process of valuation. Further it gives a brief overview of the valuation ...
 • Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu 

  Hobst, Leonard; Bílek, Petr; Zikmund, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Inappropriate processing of and deposition the mixture during the manufacturing process fiber-concrete structures, the fibers are often unevenly distributed. May experience a grouping of wires, which reduces the overall ...
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku, s říšským zákoníkem č. 114 ze dne 11.června 1912 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire. code ...
 • Měření dohlednosti s využitím systému lmk 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Unarski, Jan; Wach, Wojciech (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Based on the night measurements of unlit obstacles and background using the new LMK system, the authors calculated visibility parameters, i.e. luminance threshold difference necessary for recognise object during driving. ...
 • Zajímavé výsledky vav činnosti úsi v oblasti analýzy silničních nehod 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Schejbal, Jan; Kuře, Arnošt; Bilík, Martin; Belák, Michal; Motl, Jakub; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The paper contains a summary of some interesting results of IFE projects or semester work IFE students
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty bytov z ponukových cien, porovnávacou metódou 

  Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Pursuant to Decree No. 492/2004 Coll. of the Ministry of Justice, a valuer may determine the general value of a flat by the known methods: comparative, combined or cost based ones. Selection of appropriate method is left ...
 • Posouzení příčin biotického napadení fasády vnějšího kontaktního zateplovacího systému (etics) 

  Zvěřina, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The fasade biotic attack with external thermal contact insulation system (ETICS) can occure due to many different reasons. There are often reasons which relate to humidity in building construction, it determinatives for ...
 • Minimalizace škod po havárii nákladního vozidla, nebo autobusu 

  Libertín, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Haulers ignorance of technology of extrication and unfair practices of some extrication companies on the other hand raise a number of legal disputes about the costs associated with the extrication of crashed vehicles. Many ...
 • Představení projektu icompose - integrované řízení sdruženého pohonu a duálního zdroje energie u plně elektrických vozidel 

  Machan, Jaroslav; Nedoma, Pavel; Plíhal, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper introduces the current state of research project related to novel comprehensive energy management system for different drivetrain configurations (with single or multiple electric motors, 1 or 2 energy storage ...
 • Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru 

  Mazánková, Martina; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The traffic accidents can originate in the consequence of the human failure, because of the technical failure or the poor technical state of the vehicle, the fault of bad state of the environment, in witch the driver moves ...
 • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

  Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Ratio of EES values on vehicles after accident is usually put into context of their masses. The EES ratio can be expressed by the conversion of EES values among particular vehicles. This commonly used equation is not valid ...
 • Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod inženýrství rizik 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Fidrichová, Ivana; Lunerová, Kamila; Králík, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The Risk Engineering and its methods are applied to many scientific disciplines. The gained knowledge and values are used in practice where they help experts for better orientation in the issue and accelerating the related ...
 • Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2014 

  Bradáč, Albert; Daňhel, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Actual state of expert activities is analyzed in this contribution and numbers of experts and expert institutions in the Czech Republic. The second part of paper analyzes the allocation of experts in the regions. The third ...
 • Analýza pojmů náhle x nenáhle pomocí experimentu 

  Tokař, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper deals with the measurement for determining the boundaries of sudden change speed. The introduction briefly describes the current status of this issue in forensic engineering. Methods of measurements is based on ...
 • Koeficient prodejnosti pro lesní porosty 

  Vopálka Melicharová, Lenka; Mejzrová, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Ministry of Finance has been repeatedly pointed out for the absence of merchantability coefficient for forest stands [4]. To calculate the coefficient of merchantability has to be available a certain amount of data. ...
 • Vliv výnosnějšího využití budovy při stejné reprodukční hodnotě na cenu pozemku 

  Siblíková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The aim of this paper is to point out to what extent is the amount of revenue the building cost of the land on which the building stands . To introduce the possibility of finding land prices of the total contract price in ...
 • Vývoj rozdílnosti vlastnictví pozemku a stavby na něm zřízené v návaznosti na nový občanský zákoník č. 89/2012 sb. 

  Studnařová, Martina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The contribution gives a comprehensive overview of the disparity of ownership of buildings and land on it established , in particular, in the complex legislative developments in our country, from the beginning of its ...