Show simple item record

Online detection of simple voice commands in audiosignal

dc.contributor.advisorKrejsa, Jiřícs
dc.contributor.authorZezula, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:12Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:12Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationZEZULA, M. Online detekce jednoduchých příkazů v audiosignálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other34011cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4291
dc.description.abstractTato práce popisuje vývoj hlasového modulu, který je schopen rozpoznávat jednoduché řečové povely na základě porovnání zvukového vstupu s uloženými vzory. První část práce obsahuje popis použitého algoritmu a ověření jeho funkčnosti. Algoritmus je založen na Mel-frekvenčních cepstrálních koeficientech a dynamickém borcení času. Dále je navržen hardware hlasového modulu, obsahující signálový kontrolér 56F805 firmy Freescale. Signál z mikrofonu je upraven operačními zesilovači a digitálním filtrem. Třetí část se zabývá vývojem software pro kontrolér a popisuje implementaci algoritmu v pevné řádové čárce s ohledem na omezené možnosti kontroléru. Závěrečná zkouška prokazuje použitelnost modulu v prostředí s nízkým obsahem šumu.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the development of voice module, that can recognize simple speech commands by comparation of input sound with recorded templates. The first part of thesis contains a description of used algorithm and a verification of its functionality. The algorithm is based on Mel-frequency cepstral coefficients and dynamic time warping. Thereafter the hardware of voice module is designed, containing signal controller 56F805 from Freescale. The signal from microphone is conditioned by operational amplifiers and digital filter. The third part deals with the development of software for the controller and describes the fixed point implementation of the algorithm, respecting limited capabilities of the controller. Final test proves the usability of voice module in low-noise environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaliasingcs
dc.subjectdynamické borcení časucs
dc.subjectMel-frekvenční cepstrální koeficientycs
dc.subjectrozpoznávání řečics
dc.subjectsignálový kontrolér 56F805cs
dc.subjectvýpočty v pevné řádové čárcecs
dc.subjectaliasingen
dc.subjectdynamic time warpingen
dc.subjectfixed point arithmeticsen
dc.subjectMel-frequency cepstral coefficientsen
dc.subjectsignal controller 56F805en
dc.subjectspeech recognitionen
dc.titleOnline detekce jednoduchých příkazů v audiosignálucs
dc.title.alternativeOnline detection of simple voice commands in audiosignalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:24cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34011en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:19:28en
sync.item.modts2021.11.12 18:03:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBřezina, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) RNDr. Vladimír Opluštil (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil diplomovou práci. Po přečtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta diplomové práce odpověděl na tři dotazy oponenta. Tyto odpovědi komise hodnotila jako zodpovězené. Dále student odpovídal na otázky týkající se jeho diplomové práce položené jednotlivými členy komise. Komise hodnotila jeho presentaci jako excelentní a vysoce hodnotila jak praktickou realizaci práce, tak i jeho práce v oblasti teorie rozpoznávání řeči. Celé vystoupení hodnotila komise jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record