Show simple item record

Main Legal Issues in the Real Estate Practice

dc.contributor.advisorTelec, Ivocs
dc.contributor.authorEliáš, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:35Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:35Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationELIÁŠ, M. Hlavní právní otázky v realitní praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other24848cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4380
dc.description.abstractKdyž se po roce 1989 u nás objevili první realitní makléři a kanceláře, šlo o profesi víceméně novou, v dobách socialismu neexistující. Od té doby uplynuly více jak 2 desítky let a bude zajímavé porovnat současný stav se sousedními zeměmi. Jednak nám blízkým Slovenskem a potom s Rakouskem, které patří k vyspělým realitním trhům. Zaměřím se na jednotlivé možnosti vzniku realitní kanceláře a jejich fungování ve všech 3 státech. Kritickému rozboru dále podrobím otázku právní odpovědnosti za škodu realitní činností a všechny získané poznatky uvedu do vzájemné komparace. Věnovat se budu také zájmovým sdružením realitních kanceláří a zhodnotím jejich postavení a funkci v jednotlivých zemích. Zajímavou částí práce bude zjištění veřejného mínění o povědomí veřejnosti o významu realitních služeb, k tomuto jsem zpracoval výzkum formou ankety.cs
dc.description.abstractWhen after 1989 in our country have discovered the first real estate brokers and agents, were more or less a new professions, at times of socialism not existing. Since then have more than 2 decades passed, it will be interesting to compare the current state of the neighboring countries. First I will focus on the close one, Slovakia and then Austria, which belongs to the developed property market. I will look at various options of real estate agents and their functioning in all 3 states. The issue of legal liability of real estate activities will be submitted to the critical analysis and all the lessons learned will bring into mutual comparisons. I will also address the association of Realtors and appraise their position and function in different countries. An interesting part of this work will be determination of public opinion on public awareness of the importance of real estate services, I have made this research through polls.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrealitní kancelářcs
dc.subjectrealitní makléřcs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectzprostředkovánícs
dc.subjectasociacecs
dc.subjectreal estateen
dc.subjectreal estate brokeren
dc.subjectliabilityen
dc.subjectintermediationen
dc.subjectassociationsen
dc.titleHlavní právní otázky v realitní praxics
dc.title.alternativeMain Legal Issues in the Real Estate Practiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-06-17-10:46:35cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24848en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:06:33en
sync.item.modts2020.03.31 15:40:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMikulášek, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Petr Doležal (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record